Інструкція для посади "Сортувальник у виробництві харчової продукції 1-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Сортувальник у виробництві харчової продукції 1-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - види сировини, матеріалів, напівфабрикатів, продукції, тари, що підлягає сортуванню;
      - зовнішні ознаки дефектів (брака, непридатності, несортності, пороків).

1.4. Сортувальник у виробництві харчової продукції 1-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Сортувальник у виробництві харчової продукції 1-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Сортувальник у виробництві харчової продукції 1-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Сортувальник у виробництві харчової продукції 1-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Сортує вручну харчову сировину, матеріали, напівфабрикати, тару та продукцію, яка підлягає повторній переробці, на дві групи - придатну та браковану - за допомогою зовнішнього огляду.

2.2. Підносить вручну або за допомогою найпростіших засобів транспортування.

2.3. Очищує від бруду та механічних домішок.

2.4. Здійснює відбір дефектної та неповноцінної сировини; укладає відсортовану сировину у тару або на транспортуючий пристрій з вкладанням номеру (бірки) сортувальника.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Сортувальник у виробництві харчової продукції 1-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Сортувальник у виробництві харчової продукції 1-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Сортувальник у виробництві харчової продукції 1-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Сортувальник у виробництві харчової продукції 1-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Сортувальник у виробництві харчової продукції 1-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Сортувальник у виробництві харчової продукції 1-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Сортувальник у виробництві харчової продукції 1-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Сортувальник у виробництві харчової продукції 1-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Сортувальник у виробництві харчової продукції 1-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Сортувальник у виробництві харчової продукції 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Сортувальник у виробництві харчової продукції 1-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Сортувальник у виробництві харчової продукції 1-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Сортувальник у виробництві харчової продукції 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Сортувальник у виробництві харчової продукції 1-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Сортувальник у виробництві харчової продукції 1-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Сортувальник у виробництві харчової продукції 1-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Сортування, розбирання ковпачків, труб, кришок, посуду, тари, свічок, плодово-ягідної сировини, фруктів, овочів, перебирання хмелю.