Інструкція для посади "Пресувальник-формувальник харчової продукції 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Пресувальник-формувальник харчової продукції 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією пресувальника-формувальника харчової продукції 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію формування та пресування;
      - вимоги до якості, ваги, зовнішнього вигляду пресованої і формованої продукції;
      - види, властивості та склад продукту;
      - будову, правила обслуговування та регулювання роботи пресів, допоміжного устаткування;
      - правила вибивання продукції без пошкодження форм;
      - органолептичні методи оцінки якості напівфабрикату і готової продукції.

1.4. Пресувальник-формувальник харчової продукції 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Пресувальник-формувальник харчової продукції 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Пресувальник-формувальник харчової продукції 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Пресувальник-формувальник харчової продукції 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес формування сипких, порошкоподібних, твердих та пастоподібних продуктів у брикети, бруски, цеглини, кубики, жмути, трубки, гранули на ротаційних і гідравлічних пресах періодичної і безперервної дії, на механічних пресах із застосуванням зв'язуючих речовин під тиском або на автоматичних пресах.

2.2. Рівномірно подає з дозаторів або транспортерами сировину на пресформи, насосами по трубопроводах воду, емульсії або масло (олію).

2.3. Установлює та регулює режим пресування залежно від складу продукту і якості.

2.4. Прогріває камери-матриці пресів та шнеки-змішувачі.

2.5. Контролює режим нагрівання, охолодження, тиск за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

2.6. Перевіряє органолептично якість продукту пресування, густину брикетів, брусків, кусків, плиток, кубиків, гранул і т.ін.

2.7. Завантажує прес або розбирає прес-форми.

2.8. Дістає або вибиває готовий продукт із пресформ вручну або гідровибиванням.

2.9. Веде облік випуску продукції.

2.10. Відсортовує деформований продукт.

2.11. Ріже вироби.

2.12. Транспортує пресовані продукти на наступні операції або на склад.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Пресувальник-формувальник харчової продукції 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Пресувальник-формувальник харчової продукції 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Пресувальник-формувальник харчової продукції 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Пресувальник-формувальник харчової продукції 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Пресувальник-формувальник харчової продукції 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Пресувальник-формувальник харчової продукції 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Пресувальник-формувальник харчової продукції 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Пресувальник-формувальник харчової продукції 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Пресувальник-формувальник харчової продукції 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Пресувальник-формувальник харчової продукції 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Пресувальник-формувальник харчової продукції 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Пресувальник-формувальник харчової продукції 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Пресувальник-формувальник харчової продукції 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Пресувальник-формувальник харчової продукції 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Пресувальник-формувальник харчової продукції 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Пресувальник-формувальник харчової продукції 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Формування комбікормових брикетів, брусків і кусків мила, цукру-рафінаду.