Інструкція для посади "Лікар-стоматолог-хірург II кваліфікаційної категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лікар-стоматолог-хірург II кваліфікаційної категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Стоматологія". Проходження інтернатури за фахом "Стоматологія" з наступною спеціалізацією за фахом "Стоматологія хірургічна". Підвищення кваліфікації, курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5 років. Лікар-стоматолог-хірург II кваліфікаційної категорії зобов'язаний володіти знаннями та навичками лікаря-стоматолога-хірурга. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я;
      - організацію хірургічної стоматологічної допомоги населенню;
      - основи права в медицині;
      - права, обов'язки та відповідальність лікаря-стоматолога-хірурга;
      - показники роботи лікувально-профілактичних закладів;
      - сучасну класифікацію захворювань ротової порожнини та щелепно-лицевої ділянки;
      - сучасні методи клініки, профілактики, діагностики та хірургічного лікування стоматологічних захворювань;
      - топографічну анатомію голови та щелепно-лицевої ділянки;
      - загальні питання нормальної та патологічної анатомії і фізіології, біохімії, мікробіології та інш.;
      - морфогенез захворювань щелепно-лицевої ділянки;
      - профілактику і терапію шоку та крововтрати;
      - загальні та спеціальні методи обстеження;
      - методи знеболення, інтенсивної терапії та реанімації;
      - основи фармакотерапії;
      - методи фізіотерапії та дієтичного харчування в хірургічній стоматології;
      - організацію диспансеризації хворих;
      - питання щодо працездатності хірургічних стоматологічних хворих;
      - засоби індивідуального захисту від гострих респіраторних захворювань та особливо небезпечних інфекцій;
      - форми і методи санітарної освіти серед населення;
      - правила оформлення медичної документації;
      - сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

1.4. Лікар-стоматолог-хірург II кваліфікаційної категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лікар-стоматолог-хірург II кваліфікаційної категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лікар-стоматолог-хірург II кваліфікаційної категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лікар-стоматолог-хірург II кваліфікаційної категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію хірургічної стоматологічної допомоги, в тому числі швидкої та невідкладної.

2.2. Застосовує сучасні методи діагностики та хірургічного лікування запальних процесів, травматичних ушкоджень, новоутворень, набутих вад і деформацій щелепно-лицевої ділянки.

2.3. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.

2.4. Працює в тісному контакті з суміжними спеціалістами та службами.

2.5. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.6. Планує роботу та проводить аналіз її результатів.

2.7. Керує роботою середнього медичного персоналу.

2.8. Веде лікарську документацію.

2.9. Сприяє поширенню медичних знань серед населення.

2.10. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лікар-стоматолог-хірург II кваліфікаційної категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лікар-стоматолог-хірург II кваліфікаційної категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лікар-стоматолог-хірург II кваліфікаційної категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лікар-стоматолог-хірург II кваліфікаційної категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лікар-стоматолог-хірург II кваліфікаційної категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лікар-стоматолог-хірург II кваліфікаційної категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лікар-стоматолог-хірург II кваліфікаційної категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лікар-стоматолог-хірург II кваліфікаційної категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лікар-стоматолог-хірург II кваліфікаційної категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лікар-стоматолог-хірург II кваліфікаційної категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лікар-стоматолог-хірург II кваліфікаційної категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лікар-стоматолог-хірург II кваліфікаційної категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лікар-стоматолог-хірург II кваліфікаційної категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лікар-стоматолог-хірург II кваліфікаційної категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лікар-стоматолог-хірург II кваліфікаційної категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лікар-стоматолог-хірург II кваліфікаційної категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Повинен вміти проводити клінічне обстеження хворого з хірургічним стоматологічним захворюванням, застосовуючи основні та допоміжні методи обстеження (електрофізіологічні, електоодонтодіагностику, реографію, сіалографію, термографію та інші); складати план підготовки хворого до негайної та планової операцій в умовах амбулаторії та стаціонару; розробити схему післяопераційного догляду за хворим та профілактику післяопераційних ускладнень в умовах стаціонару; проводити центральну провідникову анестезію в ділянці верхньої та нижньої щелеп; здійснювати атипове (дистопія, ретенція) видалення зубів; застосовувати відповідні методи лікування невогнепальних та вогнепальних пошкодженнях тканин щелепно-лицевої ділянки: травми м'яких тканин обличчя, язика, слизової оболонки порожнини рота, переломи та вивихи зубів, альвеолярного відростка, переломи верхньої та нижньої щелеп.

5.2. Повинен вміти проводити вправлення вивиху нижньої щелепи; проводити накладання різних шин на зуби при переломах альвеолярного відростка та щелеп; виконувати промивання протоків слинних залоз, підготовку та проведення рентгеноконтрастного дослідження; проводити біопсію при підозрі на пухлинний процес; застосовувати хірургічні методи усунення оро-антральних і оро-назальних сполучень та нориць.

5.3. Повинен вміти видаляти камінь із протоки слинної залози при слинно-кам'яній хворобі; застосовувати хірургічні методи лікування періодонтитів (ампутація кореня, гемісекція зуба, коронаро-радикулярна сепарація, реплантація, цистотомія); застосовувати хірургічні методи лікування передракових захворювань шкіри, червоної облямівки губ та слизової оболонки порожнини рота; здійснювати проведення відкритого та закритого кюретажу при захворюваннях тканин пародонту; проводити дентальну імплантацію та пов'язані з нею маніпуляції в межах альвеолярного відростка без проведення додаткової кісткової пластики; визначати групи крові, виконувати внутрішньовенні та внутрішньоартеріальні вливання.