Інструкція для посади "Режисер телебачення", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 83. Діяльність у галузі радіомовлення та телебачення (Видання друге, перепрацьоване)", що затверджен державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України 19.11.2002 р. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Режисер телебачення" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи органів вищого рівня, що визначають вимоги до художнього рівня радіопрограм;
      - інформацію про громадсько-політичні події, стан та перспективи розвитку господарського, наукового і культурного життя в країні та за кордоном;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід режисерської майстерності;
      - творчий процес і технологію створення радіопередач;
      - основи трудового законодавства, економіки, методичні рекомендації з регламентації діяльності творчих працівників;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

1.4. Режисер телебачення призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Режисер телебачення підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Режисер телебачення керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Режисер телебачення під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює згідно з календарно-тематичним планом мовлення творчо-виробничий процес створення радіопрограм.

2.2. Бере участь у розробленні тематичного плану відділу (редакції).

2.3. Забезпечує виконання комплексу робіт з підготовки програми.

2.4. Сприяє забезпеченню технічними засобами відповідних передач.

2.5. Надає творчу допомогу авторам у процесі роботи над сценарним планом.

2.6. Розробляє спільно з творчою групою режисерський (робочий) сценарій, при цьому адекватно трактуючи авторський задум; проект календарно-постановочного плану (графік виробництва), кошторис витрат (розрахунок основних витрат) і подає їх на затвердження.

2.7. Бере участь у розробленні звукового вирішення передачі.

2.8. Підбирає й подає на затвердження у встановленому порядку склад виконавців та основних учасників передач.

2.9. Проводить репетиції, записи, монтаж передач, випуск їх в ефір у встановлені терміни.

2.10. У разі потреби працює за пультом.

2.11. Забезпечує дотримання графіка виробництва, раціональну організацію праці творчої групи та бригади обслуговуючих працівників, економне використання виділених технічних ресурсів.

2.12. Здає разом із редактором готову передачу.

2.13. Підписує репетиційно-явочні листки, інші фінансові документи.

2.14. Керує творчою групою та бригадою обслуговуючих працівників, які створюють передачу, підтримує творчу атмосферу в колективі, працює над удосконаленням видів і форм мовлення.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Режисер телебачення має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Режисер телебачення має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Режисер телебачення має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Режисер телебачення має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Режисер телебачення має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Режисер телебачення має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Режисер телебачення має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Режисер телебачення має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Режисер телебачення має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Режисер телебачення несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Режисер телебачення несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Режисер телебачення несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Режисер телебачення несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Режисер телебачення несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Режисер телебачення несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Режисер телебачення несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.