Інструкція для посади "Лікар-хірург-проктолог", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лікар-хірург-проктолог" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Хірургія" з наступною спеціалізацією з "Проктології". Наявність сертифіката лікарні спеціаліста. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я;
      - організацію проктологічної допомоги, в тому числі швидкої і невідкладної;
      - основи права в медицині;
      - права, обов'язки та відповідальність лікаря-хірурга-проктолога;
      - показники роботи лікувально-профілактичних закладів;
      - організацію роботи лікарсько-консультативної та медико-соціальної експертної комісій;
      - нормальну та патологічну анатомію та фізіологію, особливості будови тіла дитини;
      - константи гомеостазу, водно-електролітного обміну, взаємозв'язок функціональних систем у здорових та хворих;
      - загальні, функціональні та спеціальні методи дослідження;
      - сучасну класифікацію проктологічних захворювань;
      - клінічну симптоматику проктологічних захворювань, діагностику та лікування;
      - реабілітацію проктологічних хворих;
      - принципи організації та проведення диспансеризації населення;
      - клініку інфекційних захворювань, "гострого живота.", суміжних станів, особливості їх перебігу у дітей;
      - правила оформлення медичної документації;
      - сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

1.4. Лікар-хірург-проктолог призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лікар-хірург-проктолог підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лікар-хірург-проктолог керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лікар-хірург-проктолог під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію хірургічної допомоги.

2.2. Надає спеціалізовану медичну допомогу хворим хірургічного профілю, в тому числі швидку і невідкладну.

2.3. Застосовує сучасні методи профілактики, діагностики, лікування проктологічних захворювань.

2.4. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.

2.5. Визначає необхідність застосування спеціальних методів дослідження та показання до госпіталізації.

2.6. Проводить диференційну діагностику основних проктологічних захворювань, обґрунтовує клінічний діагноз, схеми, план і тактику ведення хворих, показання та протипоказання до операції.

2.7. Розробляє план підготовки хворого до проведення екстреної або планової операції, обґрунтовує тактику операції та схему післяопераційного ведення хворого, профілактику післяопераційних ускладнень.

2.8. Працює в тісному контакті з суміжними спеціалістами та службами.

2.9. Керує роботою середнього медичного персоналу.

2.10. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.11. Планує роботу та проводить аналіз її результатів.

2.12. Веде лікарську документацію.

2.13. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лікар-хірург-проктолог має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лікар-хірург-проктолог має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лікар-хірург-проктолог має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лікар-хірург-проктолог має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лікар-хірург-проктолог має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лікар-хірург-проктолог має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лікар-хірург-проктолог має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лікар-хірург-проктолог має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лікар-хірург-проктолог має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лікар-хірург-проктолог несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лікар-хірург-проктолог несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лікар-хірург-проктолог несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лікар-хірург-проктолог несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лікар-хірург-проктолог несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лікар-хірург-проктолог несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лікар-хірург-проктолог несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.