Інструкція для посади "Апаратник концентрування кислот 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва", що затверджен наказом N 550 міністерства промислової політики України від 27.09.2007 р. Погоджено міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник концентрування кислот 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника концентрування кислот 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему процесу концентрування азотної кислоти;
      - правила регулювання процесу;
      - будову устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів;
      - схеми сигналізації і блокувань;
      - технологічні властивості концентрованої азотної кислоти та інших продуктів;
      - державні стандарти на концентровану азотну кислоту;
      - методику проведення аналізів та розрахунків;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник концентрування кислот 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник концентрування кислот 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник концентрування кислот 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник концентрування кислот 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес концентрування слабкої азотної кислоти методом сольової ректифікації або отримання концентрованої азотної кислоти методом прямого синтезу у автоклавах високого тиску.

2.2. Контролює та регулює стан реакційного та захисного стаканів, вміст кисню у віддувальних газах; тиск подавання стиснутого кисню, азотної кислоти, води за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів.

2.3. Визначає тривалість продувки автоклавів.

2.4. Розраховує дозування сирої суміші.

2.5. Стежить за роботою автоклавів, колон ректифікації та всього устаткування, яке обслуговується.

2.6. Керує пуском та зупинкою устаткування.

2.7. Готує устаткування до ремонту, здає в ремонт та приймає з ремонту устаткування.

2.8. Виконує простий ремонт устаткування та комунікацій.

2.9. Веде записи у виробничому журналі.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник концентрування кислот 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник концентрування кислот 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник концентрування кислот 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник концентрування кислот 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник концентрування кислот 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник концентрування кислот 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник концентрування кислот 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник концентрування кислот 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник концентрування кислот 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник концентрування кислот 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник концентрування кислот 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник концентрування кислот 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник концентрування кислот 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник концентрування кислот 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник концентрування кислот 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник концентрування кислот 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.