Інструкція для посади "Командир відділення", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Командир відділення" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж підземної роботи у вугільній промисловості не менше 2 років. Придатність за станом здоров'я й результатами стажування до роботи з використанням засобів захисту органів дихання та спеціального спорядження. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - положення, інструкції й статути, які регламентують діяльність підрозділу;
      - правила експлуатації, перевірки й використання киснево-дихальної, теплозахисної, оживлювальної апаратури, приладів контролю складу рудникового повітря, вимірювання його витрат, температури й вологості, засобів оперативного зв'язку й іншого гірничорятувального оснащення;
      - плани ліквідації аварій обслуговуваних об'єктів та під'їзні шляхи до них;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії й протипожежного захисту;
      - адресні дані, рівень підготовки й особисті якості кожного підлеглого.

1.4. Командир відділення призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Командир відділення підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Командир відділення керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Командир відділення під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує особовим складом під час несення служби, виконання гірничорятувальних робіт (в тому числі з використанням засобів захисту органів дихання та спеціального спорядження) на обслуговуваних об'єктах, перебуваючи безпосередньо в аварійній зоні.

2.2. Забезпечує: виконання технічних, профілактичних та інших робіт на обслуговуваних об'єктах під час оцінки стану їх протиаварійного захисту і здійснення заходів для його підсилення й підвищення особистої професійної майстерності; розвідування аварійних виробок і зон; рятування людей; гасіння пожеж активним способом, зведення ізоляційних, водостійких та фільтрувальних споруд, постійних та тимчасових перемичок; розгазування гірничих виробок та відновлення вентиляційних пристроїв, відбір проб рудникового повітря й замір параметрів шахтової атмосфери; розбирання завалів, відбудову виробок, проведення й кріплення пошукових і рятувальних печей; доставку аварійних матеріалів і обладнання гірничими виробками; інформацію командного пункту про аварійну обстановку й хід гірничорятувальних робіт; ескізування місця проведення робіт і виявлення постраждалих; виконання інших разових доручень командного пункту.

2.3. Бере участь: в оцінці аварійної ситуації й забезпеченні безпечного ведення гірничорятувальних робіт; у розрахунках витрат кисню й часу перебування в загазованій атмосфері та в зонах високої температури.

2.4. Контролює: дотримання особовим складом розпорядку дня, графіків професійної підготовки, тактичних навчань і тренувань в обслуговуваних та навчальних шахтах, теплових камерах, на полігонах і тренажерах; перевірку, профілактичний ремонт і налагодження гірничорятувальної техніки для використання в аварійній ситуації, виконання господарських та інших робіт у підрозділі.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Командир відділення має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Командир відділення має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Командир відділення має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Командир відділення має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Командир відділення має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Командир відділення має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Командир відділення має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Командир відділення має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Командир відділення має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Командир відділення несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Командир відділення несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Командир відділення несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Командир відділення несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Командир відділення несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Командир відділення несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Командир відділення несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.