Інструкція для посади "Психолог І категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Психолог І категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Стаж роботи за професією психолога ІІ категорії не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, нормативно-правові акти, інші керівні та нормативні документи з практичної психології, Дисциплінарний статут;
      - психологію праці та управління, інженерну та соціальну психологію;
      - методи вивчення психологічних особливостей службової діяльності особового складу Держспецзв’язку;
      - передовий вітчизняний та світовий досвід роботи психологів;
      - основи управління;
      - профорієнтаційну роботу;
      - основи трудового законодавства;
      - правила ділового етикету;
      - основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Психолог І категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Психолог І категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Психолог І категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Психолог І категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Вивчає вплив психологічних, економічних та організаційних чинників на службову діяльність особового складу Держспецзв’язку з метою розробки заходів щодо створення сприятливих умов праці (служби) та підвищення її ефективності.

2.2. Вивчає та аналізує причини плинності та переміщення кадрів, розроблює пропозиції, які забезпечують стабільність наявності кадрів в органі Держспецзв’язку.

2.3. Розроблює професіограми та психологічні характеристики особового складу різних посад.

2.4. Бере участь у доборі особового складу та його розстановці за робочими місцями, виходячи з вимог організації праці (служби) та управління персоналом, допомагає в адаптації особового складу у нових умовах праці (служби).

2.5. На основі вивчення психофізіологічних особливостей трудової діяльності особового складу готує проекти рекомендацій та пропозицій щодо впровадження результатів психологічних досліджень у виробничу практику та заходів, які сприяють організації оптимальних трудових процесів, установленню раціональних режимів праці (служби) та відпочинку, поліпшенню морально-психологічного клімату, умов праці (служби) та підвищенню працездатності людини.

2.6. Надає практичну допомогу у формуванні трудових колективів, організації робочого часу, робочих місць з урахуванням технологічних чинників та ергономічних вимог.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Психолог І категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Психолог І категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Психолог І категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Психолог І категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Психолог І категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Психолог І категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Психолог І категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Психолог І категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Психолог І категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Психолог І категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Психолог І категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Психолог І категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Психолог І категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Психолог І категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Психолог І категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Психолог І категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: ознайомлюватися з необхідними матеріалами, що належать до його компетенції; вносити керівництву пропозиції щодо планування і проведення соціально-психологічної та виховної роботи для створення більш сприятливих умов праці (служби) та підвищення її ефективності; вимагати надання документів та інформаційних матеріалів та створення умов, необхідних для виконання посадових обов’язків; надавати консультації із соціально-психологічних питань особовому складу Держспецзв’язку.