Інструкція для посади "Старший телефоніст спеціального зв’язку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Старший телефоніст спеціального зв’язку" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Стаж роботи за фахом не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, акти законодавства, що стосуються служби та діяльності органу Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери діяльності;
      - практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції;
      - правила забезпечення телефонних переговорів;
      - списки посадових осіб, які мають право ведення телефонних переговорів у першу та другу чергу;
      - порядок дій під час оголошення сигналів оповіщення;
      - правила експлуатації матеріально-технічних засобів зв’язку;
      - інструкцію з діловодства;
      - види та форми звітності;
      - правила службового етикету;
      - відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення;
      - правила охорони праці та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Старший телефоніст спеціального зв’язку призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Старший телефоніст спеціального зв’язку підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Старший телефоніст спеціального зв’язку керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Старший телефоніст спеціального зв’язку під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує виконання роботи з обслуговування телефонних переговорів в органі Держспецзв’язку.

2.2. Контролює з’єднання абонентів.

2.3. Розроблює заходи щодо утримання устаткування та засобів зв’язку у належному стані та постійній готовності, контролює своєчасність виконання необхідних профілактичних заходів.

2.4. Контролює дії підлеглих під час заступання на чергування та його здавання.

2.5. Організовує передавання на перевірку відповідному технічному персоналу устаткування та засобів зв’язку в разі виявлення недоліків їх роботи або пошкодження.

2.6. У разі виявлення пошкоджень забезпечує своєчасне вжиття заходів щодо відновлення зв’язку та усунення несправностей апаратури.

2.7. Контролює проходження усіх видів інформації через відповідний вузол зв’язку.

2.8. Складає відповідні звіти керівництву про стан устаткування та апаратури.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Старший телефоніст спеціального зв’язку має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Старший телефоніст спеціального зв’язку має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Старший телефоніст спеціального зв’язку має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Старший телефоніст спеціального зв’язку має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Старший телефоніст спеціального зв’язку має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Старший телефоніст спеціального зв’язку має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Старший телефоніст спеціального зв’язку має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Старший телефоніст спеціального зв’язку має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Старший телефоніст спеціального зв’язку має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Старший телефоніст спеціального зв’язку несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Старший телефоніст спеціального зв’язку несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Старший телефоніст спеціального зв’язку несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Старший телефоніст спеціального зв’язку несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Старший телефоніст спеціального зв’язку несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Старший телефоніст спеціального зв’язку несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Старший телефоніст спеціального зв’язку несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: отримувати згідно з установленим порядком інформацію, необхідну для виконання службових обов’язків; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо удосконалення відповідної роботи; брати участь у нарадах, зборах, семінарах з питань, що належать до його компетенції.