Інструкція для посади "Обсмолювач бочок 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Обсмолювач бочок 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - режими та параметри технологічного процесу обсмолювання бочок, правила регулювання;
      - рецептуру смолки;
      - технологічні вимоги до якості обсмолювання;
      - способи запобігання загоранню смолки;
      - будову застосовуваних апаратів та устаткування, правила їх експлуатації;
      - строки та порядок чищення апарату і устаткування;
      - види і властивості палива.

1.4. Обсмолювач бочок 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Обсмолювач бочок 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Обсмолювач бочок 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Обсмолювач бочок 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес обсмолювання внутрішньої поверхні бочок на різних пристроях, газогенераторних апаратах або вручну.

2.2. Випалює стару смолу на розсмолювальному апараті та видаляє її.

2.3. Завантажує вручну паливо (кокс, вугілля), розпалює топку, спостерігає за режимом горіння, подає повітря в апарат.

2.4. Підкочує та установлює бочки на ріжки розсмолювального апарату.

2.5. Розігріває апарат, смолку та бочки.

2.6. Регулює подачу повітря і температуру за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

2.7. Наливає або впорскує у бочки насосом через втулковий отвір гарячу смолку.

2.8. Встановлює бочки на обертальні ролики, обкатує бочки на них або за допомогою обертання вручну.

2.9. Продуває обсмолені бочки повітрям, закупорює, відкочує.

2.10. Варить смолку за заданою рецептурою у смолковарильних котлах.

2.11. Підносить паливо, топить котли, чистить топки, апарати та устаткування.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Обсмолювач бочок 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Обсмолювач бочок 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Обсмолювач бочок 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Обсмолювач бочок 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Обсмолювач бочок 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Обсмолювач бочок 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Обсмолювач бочок 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Обсмолювач бочок 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Обсмолювач бочок 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Обсмолювач бочок 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Обсмолювач бочок 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Обсмолювач бочок 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Обсмолювач бочок 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Обсмолювач бочок 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Обсмолювач бочок 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Обсмолювач бочок 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.