Інструкція для посади "Методист із складання кінопрограм", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Методист із складання кінопрограм" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - керівні матеріали з репертуарного планування і організації кінообслуговування населення;
      - правила прокату кінофільмів;
      - основи педагогіки;
      - форми і методи культурно-виховної роботи з дітьми;
      - діючий фільмофонд;
      - розташування і експлуатаційні показники кіновидовищних підприємств;
      - демографічні особливості місцевості, яка знаходиться в сфері обслуговування дирекції кіномережі (підприємства "Кіновідеопрокат").

1.4. Методист із складання кінопрограм призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Методист із складання кінопрограм підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Методист із складання кінопрограм керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Методист із складання кінопрограм під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Складає місячні репертуарні плани прокату кінофільмів.

2.2. Розроблює графіки просування кінофільмів по кіновидовищних підприємствах за їх заявками.

2.3. Готує оперативну інформацію для кіномережі про нові надходження кінофільмів, а також про ті, що вибувають з фонду підприємства "Кіновідеопрокат".

2.4. Організовує і здійснює навчально-методичну роботу з виховання дитячого глядача.

2.5. Бере участь у проведенні тематичних показів, фестивалів, декад дитячих кінофільмів.

2.6. Разом з керівниками учбових закладів складає плани використання фільмів в учбових і виховних процесах школярів.

2.7. Веде облік проходження кінофільмів по кіноустановках, в разі потреби доводить до відома керівників кіноустановок інформацію про заміни кінофільмів.

2.8. Бере участь у складанні звітності щодо діяльності кіномережі (підприємства "Кіновідеопрокат").

2.9. Здійснює оформлення документів на видачу кінофільмів.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Методист із складання кінопрограм має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Методист із складання кінопрограм має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Методист із складання кінопрограм має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Методист із складання кінопрограм має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Методист із складання кінопрограм має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Методист із складання кінопрограм має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Методист із складання кінопрограм має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Методист із складання кінопрограм має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Методист із складання кінопрограм має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Методист із складання кінопрограм несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Методист із складання кінопрограм несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Методист із складання кінопрограм несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Методист із складання кінопрограм несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Методист із складання кінопрограм несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Методист із складання кінопрограм несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Методист із складання кінопрограм несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.