Інструкція для посади "Електромонтер з нагляду за трасами кабельних мереж III група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер з нагляду за трасами кабельних мереж III група кваліфікації" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - призначення кабелів і правила їхнього прокладання;
      - траси кабельних ліній;
      - правила проведення земляних робіт в зоні проходження кабельних ліній;
      - способи захисту кабельних ліній від механічних пошкоджень;
      - елементарні знання з електротехніки.

1.4. Електромонтер з нагляду за трасами кабельних мереж III група кваліфікації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер з нагляду за трасами кабельних мереж III група кваліфікації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер з нагляду за трасами кабельних мереж III група кваліфікації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер з нагляду за трасами кабельних мереж III група кваліфікації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює планові огляди трас кабельних ліній.

2.2. Здійснює контроль за станом будівельних робіт, що проводяться в охоронній зоні кабельних ліній.

2.3. Вручає повідомлення керівникам підприємств і установ про порядок проведення земляних робіт в зоні проходження кабельних ліній.

2.4. Контролює дотримання Правил влаштування електроустановок під час прокладання нових кабельних ліній будівельно-монтажними організаціями.

2.5. Реєструє видавання дозволів на проведення земляних робіт, оформляє результати обходів і оглядів трас кабельних ліній.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер з нагляду за трасами кабельних мереж III група кваліфікації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер з нагляду за трасами кабельних мереж III група кваліфікації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер з нагляду за трасами кабельних мереж III група кваліфікації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер з нагляду за трасами кабельних мереж III група кваліфікації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер з нагляду за трасами кабельних мереж III група кваліфікації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер з нагляду за трасами кабельних мереж III група кваліфікації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер з нагляду за трасами кабельних мереж III група кваліфікації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер з нагляду за трасами кабельних мереж III група кваліфікації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер з нагляду за трасами кабельних мереж III група кваліфікації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер з нагляду за трасами кабельних мереж III група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер з нагляду за трасами кабельних мереж III група кваліфікації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер з нагляду за трасами кабельних мереж III група кваліфікації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер з нагляду за трасами кабельних мереж III група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер з нагляду за трасами кабельних мереж III група кваліфікації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер з нагляду за трасами кабельних мереж III група кваліфікації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер з нагляду за трасами кабельних мереж III група кваліфікації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.