Warning: mysql_pconnect(): MySQL server has gone away in /home/uh269554/domains/borovik.com/public_html/geo/check_geobase.php on line 14 Посадова інструкція - Слюсар з обслуговування бурових 6-го розряду

Інструкція для посади "Слюсар з обслуговування бурових 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар з обслуговування бурових 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією слюсаря з обслуговування бурових 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструкційні особливості обладнання і приладів;
      - технологічну послідовність та організацію праці під час ремонту, складання і монтажу обладнання та установок;
      - правила експлуатації обладнання бурових установок, усі види матеріалів, які застосовуються під час ремонту;
      - способи визначення передчасного спрацювання деталей, статичне та динамічне балансування машин та агрегатів;
      - способи відновлення спрацьованих деталей;
      - загальні поняття про технологічний процес буріння свердловин на нафту, газ, термальні, йодобромні води та інші корисні копалини.

1.4. Слюсар з обслуговування бурових 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар з обслуговування бурових 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар з обслуговування бурових 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар з обслуговування бурових 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розбирає, ремонтує, складає, випробовує та обслуговує різні агрегати і бурові установки, а також системи пневмокерування та їх блокувальні пристрої, комплекс механізмів для автоматичного спуску та підйому інструменту, противикидне обладнання та установки для його керування, автоматичні бурові ключі, контрольно-вимірювальні прилади, блоки приготування розчину, лебідки і вантажопідйомні крани.

2.2. Бере участь у роботах зі спуску обсадних колон і обладнання устя свердловин, складання та установлення устєвої та фонтанної арматури, з монтажу, демонтажу та здавання в експлуатацію обладнання бурових установок.

2.3. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.4. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар з обслуговування бурових 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар з обслуговування бурових 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар з обслуговування бурових 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар з обслуговування бурових 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар з обслуговування бурових 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар з обслуговування бурових 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар з обслуговування бурових 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар з обслуговування бурових 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар з обслуговування бурових 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар з обслуговування бурових 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар з обслуговування бурових 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар з обслуговування бурових 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар з обслуговування бурових 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар з обслуговування бурових 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар з обслуговування бурових 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар з обслуговування бурових 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. У разі обслуговування бурових установок експлуатаційного та глибинного розвідувального буріння на нафту та газ на установках типу БУ-16ОД, БУ-6500, БУ-8000 тощо.