Інструкція для посади "Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ (перший) 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ (перший) 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - єдині технічні правила ведення бурових робіт;
      - основи з геології родовищ і технологічного процесу видобування нафти, газу, термальних, йодобромних вод та інших корисних копалин;
      - технологічний процес і види робіт з освоєння експлуатаційних і випробування розвідувальних свердловин;
      - призначення, будову і технічні характеристики обладнання, механізмів, інструментів, правила їх експлуатації;
      - методи оснащення талевої системи;
      - будову маршових драбин, помосту, пристроїв для встановлення свічок, підкранблочної площадки;
      - правила і карту змащування бурового обладнання;
      - інструмент і пристрої для проведення похило спрямованих свердловин;
      - типорозміри бурильних і обсадних труб;
      - правила підготування обсадних труб до спуску;
      - прилади для визначення параметрів бурових розчинів;
      - конструкцію блока приготування розчину;
      - схеми обв'язки циркуляційних систем і ліній високого тиску;
      - способи приготування, очищення і регенерації бурових розчинів;
      - основні фізико-хімічні властивості бурових розчинів і хімреагентів;
      - схеми встановлення противикидного обладнання;
      - призначення пристроїв малої механізації і контрольно-вимірювальних приладів.

1.4. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ (перший) 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ (перший) 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ (перший) 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ (перший) 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує окремі види робіт технологічного процесу буріння свердловин глибиною до 1500 м включно на нафту, газ, термальні, йодобромні води та інші корисні копалини установками глибокого буріння під керівництвом бурильника.

2.2. Готує до пуску бурову установку і виконує висотні роботи під час спуско-підіймальних операцій.

2.3. Бере участь у роботах з укладання бурильних і обсадних труб, компонування і опресовування бурильних труб.

2.4. Керує роботою автомата спуско-підіймальних операцій.

2.5. Перевіряє стан вишки, талевої системи, маршових драбин.

2.6. Працює машинним ключем.

2.7. Готує та оброблює буровий розчин.

2.8. Заповнює резервні місткості розчином.

2.9. Стежить за зміною рівня розчину у приймачах.

2.10. Здійснює пуск, зупинку бурових насосів, контроль за їх роботою.

2.11. Визначає та усуває несправності в роботі бурових насосів.

2.12. Замінює спрацьовані частини бурових насосів.

2.13. Здійснює роботи з ліквідації ускладнень та аварій, роботи з цементування обсадних колон у свердловині, встановлення і розбурювання цементних мостів, обладнання устя свердловини, освоєння експлуатаційних і випробування розвідувальних свердловин, укладання бурильних і обсадних труб, компонування та опресовування бурильних труб, проведення заключних робіт на свердловині.

2.14. Здійснює профілактичний ремонт бурового обладнання, бере участь у монтажі, демонтажі і транспортуванні бурового обладнання.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ (перший) 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ (перший) 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ (перший) 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ (перший) 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ (перший) 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ (перший) 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ (перший) 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ (перший) 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ (перший) 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ (перший) 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ (перший) 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ (перший) 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ (перший) 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ (перший) 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ (перший) 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ (перший) 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.