Інструкція для посади "Машиніст промивального агрегату 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст промивального агрегату 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста промивального агрегату 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову і правила експлуатації автомобіля або трактора, промивального насоса, арматури та устаткування свердловин;
      - технологічний процес промивання, опресовування свердловин, закачування хімреагентів, кислот та лугів у свердловину;
      - фізико-хімічні властивості бурового розчину, хімреагентів, кислот, лугів, правила поводження з ними;
      - слюсарну справу в обсязі виконуваних робіт.

1.4. Машиніст промивального агрегату 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст промивального агрегату 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст промивального агрегату 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст промивального агрегату 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує промивальні та кислотні агрегати, змонтовані на тракторі або на шасі автомобіля, а також на стаціонарній рамі.

2.2. Готує агрегат до роботи на об'єкті.

2.3. Здійснює обв'язку (приєднання) агрегату з устям свердловини за технологічною схемою.

2.4. Проводить монтаж і демонтаж, обв'язку та опресовування ліній високих і низьких тисків.

2.5. Обслуговує механізми з промивання, опресовування та дренажування вибою свердловин.

2.6. Закачує хімічні реагенти, кислоту та луг, що застосовуються для оброблення свердловин.

2.7. Бере участь у технологічному процесі з хімічного оброблення привибійної зони свердловини і проведенні тампонажних робіт.

2.8. Стежить за витрачанням бурового розчину, хімічних реагентів та роботою механізмів агрегата.

2.9. Керує автомобілем або трактором.

2.10. Заправляє автомобіль або трактор.

2.11. Проводить поточний ремонт механізмів агрегата, автомобіля або трактора.

2.12. Бере участь у перекачуванні хімреагентів та інших рідин.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст промивального агрегату 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст промивального агрегату 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст промивального агрегату 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст промивального агрегату 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст промивального агрегату 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст промивального агрегату 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст промивального агрегату 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст промивального агрегату 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст промивального агрегату 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст промивального агрегату 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст промивального агрегату 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст промивального агрегату 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст промивального агрегату 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст промивального агрегату 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст промивального агрегату 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст промивального агрегату 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. У разі роботи на промивальних і кислотних агрегатах з робочим тиском понад 15 МПа (150 кгс/кв.см).