Інструкція для посади "Машиніст парогенераторної установки з накачування пари в нафтові пласти 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст парогенераторної установки з накачування пари в нафтові пласти 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - теплову схему парогенераторних установок, систему автоматичного регулювання і захисту всього обладнання;
      - конструкцію парогенератора, деаератора, паливної системи, живильного і бустерного насосів, хімводоочищення та інших вузлів установки;
      - пуск, експлуатацію і зупинку парогенераторної установки;
      - конструкцію устєвої арматури і внутрішньосвердловинного обладнання, правила його установлення та експлуатації;
      - правила технічної експлуатації і техніки безпеки під час роботи устаткування та проведення технологічних режимів за умови теплової дії на нафтові пласти;
      - слюсарну справу в обсязі виконуваних робіт;
      - основні поняття про нафтове родовище і способи його експлуатації;
      - фізичні властивості нафти, вторинні методи видобування нафти;
      - способи підвищення продуктивності нафтових свердловин;
      - підземний ремонт свердловин;
      - промислове господарство;
      - види транспортування нафти і газу на промислах.

1.4. Машиніст парогенераторної установки з накачування пари в нафтові пласти 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст парогенераторної установки з накачування пари в нафтові пласти 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст парогенераторної установки з накачування пари в нафтові пласти 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст парогенераторної установки з накачування пари в нафтові пласти 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес генерації пари і технологічний процес накачування її в пласт за контрольно-вимірювальними приладами, а також здійснює контроль за роботою автоматичного регулювання і захисту.

2.2. Обслуговує парогенераторні установки з накачування пари в пласт.

2.3. Керує переведенням установки з стаціонарного в пересувний стан, роботами щодо прокладання паропроводів до свердловин, монтажем устєвої арматури і внутрішньосвердловинного устаткування.

2.4. Перевіряє правильність приєднання нафтопроводу до паливної системи і живильного трубопроводу до блоку хімводоочищення.

2.5. Включає в роботу паливну систему насосів: хімводоочищення, подавання води в деаератор, бустерний і головний живильний насоси.

2.6. Контролює і регулює горіння палива, роботу хімводоочищення та термічної деаерації питної води.

2.7. Виконує профілактичний ремонт установки, бере участь у проведенні середнього ремонту обладнання установки.

2.8. Заповнює журнал роботи установки.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст парогенераторної установки з накачування пари в нафтові пласти 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст парогенераторної установки з накачування пари в нафтові пласти 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст парогенераторної установки з накачування пари в нафтові пласти 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст парогенераторної установки з накачування пари в нафтові пласти 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст парогенераторної установки з накачування пари в нафтові пласти 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст парогенераторної установки з накачування пари в нафтові пласти 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст парогенераторної установки з накачування пари в нафтові пласти 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст парогенераторної установки з накачування пари в нафтові пласти 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст парогенераторної установки з накачування пари в нафтові пласти 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст парогенераторної установки з накачування пари в нафтові пласти 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст парогенераторної установки з накачування пари в нафтові пласти 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст парогенераторної установки з накачування пари в нафтові пласти 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст парогенераторної установки з накачування пари в нафтові пласти 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст парогенераторної установки з накачування пари в нафтові пласти 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст парогенераторної установки з накачування пари в нафтові пласти 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст парогенераторної установки з накачування пари в нафтові пласти 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. У разі роботи під керівництвом машиніста вищої кваліфікації.