Інструкція для посади "Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією слюсаря-електрика з обслуговування та ремонту ескалаторів 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову і взаємодію всіх вузлів, механізмів і електрообладнання ескалаторів різних типів;
      - норми, допуски і зазори, встановлені для монтажу ескалаторів і регулювання пускової і захисної апаратури;
      - правила монтажу ескалаторів;
      - будову і призначення електродвигунів;
      - принцип роботи асинхронних електродвигунів з фазовим і короткозамкненим ротором;
      - дефекти, що виникають під час роботи електрообладнання, і способи їх усунення;
      - призначення пристроїв електромагнітних реле струму і напруги, проміжних реле часу;
      - правила користування вантажопідйомними пристроями;
      - правила вимірювання напруги, сили струму та електроопору;
      - принцип роботи пристроїв телекерування ескалаторами та їх зв'язок з ручним керуванням;
      - будову і технічні характеристики найпростіших елементів установок телекерування ескалаторами.

1.4. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує, виконує складні електромонтажні і слюсарні роботи з поточного, профілактичного ремонту і ревізії ескалаторів.

2.2. Ремонтує і робить ревізію електрообладнання ескалаторів із зніманням, розбиранням, складанням і встановленням електродвигунів, з фазовим і короткозамкненим ротором до 100 кВт в умовах станцій метрополітену з закінченням усіх робіт короткого "вікна".

2.3. З'єднує електродвигун з редуктором з дальшим його регулюванням.

2.4. Виявляє та усуває складні дефекти у роботі електродвигуна і схемах електрообладнання.

2.5. Ремонтує, робить монтаж силових і контрольних кабелів з розділенням та їх випробуванням.

2.6. Здійснює демонтаж, ремонт, ревізію і монтаж пускової і захисної електроапаратури з розміченням місць установлення.

2.7. Заміряє напругу, силу струму і опору в окремих ланцюгах і різних видах з'єднань складної схеми електрообладнання.

2.8. Робить капітальний ремонт і перевіряє обладнання та апаратуру на панелі керування.

2.9. Складає нескладні виконавчі схеми, ескізи, креслення.

2.10. Перевіряє індикатором ланцюги другорядної комутації схем електропроводок.

2.11. Виконує такелажні роботи вагою до 2 т.

2.12. Здійснює слюсарне оброблення обладнання, що збирається з підганянням по 7-10 квалітетах (2-3 класах точності).

2.13. Дотримує зв'язок механічних і електричних параметрів під час монтажних робіт.

2.14. Ремонтує і робить ревізію простих елементів телекерування ескалаторами.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.