Інструкція для посади "Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, технічні та експлуатаційні дані, технологічний процес розбирання, ремонту і складання механічного, електричного і пневматичного обладнання машин, апаратів, приладів;
      - основні монтажні електричні схеми;
      - прийоми і методи визначення і усунення несправностей вузлів і деталей локомотивів;
      - призначення і застосування контрольно-вимірювальних інструментів, шаблонів, приладів та пристроїв.

1.4. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Ремонтує, оглядає і перевіряє технічний стан механічного, електричного і пневматичного простого і середньої складності обладнання, деталей і вузлів на локомотивах з метою забезпечення безпеки руху поїздів та надійної роботи їх під час експлуатації.

2.2. Кріпить буксові струнки та кришки, шапки моторно-осьових підшипників, підвіски тягових двигунів, кожухи зубчатих передач.

2.3. Здійснює слюсарне оброблення, припасовує вузли і деталі по 7-10 квалітетах (2-3 класах точності).

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Ремонт, огляд і перевірка технічного стану: Гальм, пневматичного і гальмового обладнання.

5.2. Жалюзі, вентиляторів тепловозів і дизель-поїздів.

5.3. Кронштейнів щіткоутримувачів тягових двигунів.

5.4. Обладнання дахового електровозів і вагонів електропоїздів.

5.5. Передач гальмових важільних.

5.6. Приладів ударно-зчепних.

5.7. Редукторів осьових, валів карданних, корпусів амортизаторів і реактивних тяг.

5.8. Ресор листових, гвинтових.

5.9. Скоб запобіжних.

5.10. Трубопроводів паливної, масляної, водяної систем, секцій холодильника тепловозів і дизель-поїздів.

5.11. Щіток - регулювання і притирання по колектору, щіткотримачів електричних машин і кронштейнів тягових двигунів - заміна.