Інструкція для посади "Апаратник борошномельного виробництва 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник борошномельного виробництва 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила очищення зерна та продуктів розмелу від металомагнітних домішок, зашивання та маркування мішків з готовою продукцією та висівками на борошномельних заводах;
      - принцип роботи магнітних установок, вентиляторів, циклонів мішкозашивальних машин та іншого аналогічного за складністю обслуговуваного устаткування;
      - норми вантажопідйомності магнітних підков;
      - способи очищення магнітних установок;
      - місця змащування та змащувальні матеріали, що застосовуються.

1.4. Апаратник борошномельного виробництва 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник борошномельного виробництва 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник борошномельного виробництва 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник борошномельного виробництва 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес очищення зерна та продуктів розмелу від металомагнітних домішок способом вловлювання (витягування) їх за допомогою магнітних загороджень на електромагнітних сепараторах, магнітних колонках.

2.2. Регулює швидкість руху та товщину шару продукту, що надходить на очищення.

2.3. Очищає установки магнітного захисту та збірники від металу.

2.4. Збирає та здає лабораторії металомагнітні домішки.

2.5. Зашиває мішки з готовою продукцією, висівками на мішкозашивальних машинах різних типів, крім установлених на лініях, оснащених автоматичними карусельними установками.

2.6. Обслуговує, спостерігає, контролює роботу магнітних установок, вентиляторів, циклонів, мішкозашивальних машин.

2.7. Пришиває маркувальні ярлики, підносить шпагат та нитки, заправляє нитками мішкозашивальні машини.

2.8. Очищає аспіраційні та інші самопливні комунікації та устаткування від залишків зерна та продуктів його перероблення.

2.9. Вмикає та вимикає устаткування, що обслуговує, усуває дрібні несправності в його роботі.

2.10. Очищає, змащує, промиває устаткування та деталі.

2.11. Бере участь у підготовці приміщень до газації.

2.12. Прибирає робочу зону та устаткування.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник борошномельного виробництва 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник борошномельного виробництва 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник борошномельного виробництва 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник борошномельного виробництва 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник борошномельного виробництва 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник борошномельного виробництва 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник борошномельного виробництва 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник борошномельного виробництва 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник борошномельного виробництва 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник борошномельного виробництва 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник борошномельного виробництва 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник борошномельного виробництва 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник борошномельного виробництва 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник борошномельного виробництва 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник борошномельного виробництва 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник борошномельного виробництва 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.