Інструкція для посади "Старший установник декорацій", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Старший установник декорацій" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією установника декорацій I категорії - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи постановницьких робіт;
      - прийоми та основні правила побудування і розбирання декорацій;
      - теслярську роботу;
      - системи врубок і з'єднань дерев'яних конструкцій;
      - сорти і породи лісоматеріалів;
      - їх застосування і властивості;
      - креслення і ескізи;
      - прийоми роботи на щитових пристроях;
      - призначення деревообробних верстатів і правила їх експлуатації;
      - правила трудового розпорядку;
      - правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Старший установник декорацій призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Старший установник декорацій підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Старший установник декорацій керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Старший установник декорацій під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи з розмітки, побудування і збирання з декоративних елементів особливо складних декорацій під навантаження за кресленнями, ескізами і вказівками художника; комплексних декорацій понад 10 метрів і з великою складністю роботи.

2.2. Влаштовує складні конструкції для кріплення декорацій.

2.3. Виконує лекальні роботи для сферичних склепінь і куполів.

2.4. Будує внутрішні частини складних споруд (кораблів, літаків і т.п.).

2.5. Влаштовує панелі, встановлює готові арки, напівсклепіння, склепіння.

2.6. Виготовлює криві забіжні сходи.

2.7. Виготовлює секції освітлювальних підвісних риштувань.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Старший установник декорацій має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Старший установник декорацій має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Старший установник декорацій має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Старший установник декорацій має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Старший установник декорацій має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Старший установник декорацій має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Старший установник декорацій має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Старший установник декорацій має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Старший установник декорацій має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Старший установник декорацій несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Старший установник декорацій несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Старший установник декорацій несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Старший установник декорацій несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Старший установник декорацій несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Старший установник декорацій несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Старший установник декорацій несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.