Інструкція для посади "Начальник стаціонарної платформи", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник стаціонарної платформи" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з бурових робіт і технічного обслуговування устаткування стаціонарних платформ;
      - технічні характеристики та експлуатаційні дані бурового устаткування;
      - основні технологічні процеси проведення бурових робіт;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід з проведення бурових робіт;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - основи законодавства з охорони надр і навколишнього середовища;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник стаціонарної платформи призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник стаціонарної платформи підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник стаціонарної платформи керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник стаціонарної платформи під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує виробничо-господарською діяльністю стаціонарної платформи.

2.2. Забезпечує дотримання на стаціонарній платформі законів та інших нормативних актів органів державної влади, конвенції із запобігання забрудненню моря нафтою, графіків буріння та випробування свердловин, безаварійне проведення свердловин.

2.3. Проводить роботу з удосконалення організації праці, виробництва бурових і випробувальних робіт, технології, механізації та автоматизації виробничих процесів, підвищення ефективності бурових і випробувальних робіт, використання резервів підвищення продуктивності праці, зниження трудомісткості робіт, що виконуються, Забезпечує технічно правильну експлуатацію стаціонарної платформи.

2.4. Складає заявки на матеріали, запчастини, інструмент, необхідні для нормальної роботи стаціонарної платформи, і контролює їх виконання.

2.5. Бере участь у складанні графіків планово-запобіжних ремонтів устаткування стаціонарної платформи.

2.6. Організовує розробку завдань, облік і складання звітності про виробничу діяльність платформи.

2.7. Керує працівниками стаціонарної платформи.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник стаціонарної платформи має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник стаціонарної платформи має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник стаціонарної платформи має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник стаціонарної платформи має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник стаціонарної платформи має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник стаціонарної платформи має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник стаціонарної платформи має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник стаціонарної платформи має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник стаціонарної платформи має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник стаціонарної платформи несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник стаціонарної платформи несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник стаціонарної платформи несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник стаціонарної платформи несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник стаціонарної платформи несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник стаціонарної платформи несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник стаціонарної платформи несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.