Інструкція для посади "Монтажер III категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажер III категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи кінодраматургії і кінорежисури;
      - історію національної та світової кінематографії;
      - організацію і технологію монтажу кінофільмів;
      - основи музичної культури;
      - технологію кінозйомок;
      - технологію звукозапису і обробки кіноматеріалів по фільмах усіх систем кінематографа, включаючи варіоскопічну і поліекранну;
      - організацію роботи знімальної групи;
      - організацію роботи монтажної бригади;
      - технічні норми та інструкції, необхідні при проведенні монтажно-тонувальних робіт;
      - основні типи монтажного обладнання;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Монтажер III категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажер III категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажер III категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажер III категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує і безпосередньо здійснює процес монтажу кінофільму.

2.2. Забезпечує художню і технічну якість монтажу.

2.3. Дотримується чинних технічних нормативів, а також строків, передбачених календарно-постановницьким планом для проведення монтажно-тонувальних робіт.

2.4. Веде монтаж фільму по робочих (позитивних) плівках у відповідності з режисерським сценарієм і вказівками кінорежисера-постановника паралельно зі зйомками і, по закінченню їх - в монтажно-тонувальному періоді.

2.5. Відбирає спільно з головним кінооператором фільмотечний матеріал, а із звукооператором - фонотечний матеріал до фільму.

2.6. Керує бригадою монтажників(ць), прикріплених до картини.

2.7. Забезпечує виконання планових завдань, економну витрату матеріалів.

2.8. Встановлює у відповідності до плану виробничі завдання окремим монтажницям.

2.9. Здійснює керівництво роботами із систематизації і зберігання відзнятого позитива зображення і всіх записаних фонограм.

2.10. Бере участь у відборі дублів.

2.11. Забезпечує по ходу монтажу оперативну готовність кожного фрагмента і кожної зрізки матеріалу.

2.12. Звіряє весь матеріал, що надійшов до монтажного цеху, з монтажними картками і підготовлює матеріал до перегляду його кінорежисером-постановником.

2.13. Перевіряє весь матеріал, що надійшов до монтажного цеху, і виявляє дефекти окремих дублів.

2.14. Вживає заходів для поліпшення художньо-технічної якості картини.

2.15. Забезпечує закінчення чорнового монтажу всього фільму водночас із закінченням знімального періоду.

2.16. Інформує кінорежисера-постановника і директора знімальної групи про всі випадки суттєвого відхилення метражу змонтованих епізодів від метражу, затвердженого у режисерському сценарії.

2.17. Стежить в процесі монтажу робочого позитива за розробкою негатива і підготовкою його до монтажу.

2.18. Погоджує з композитором метраж змонтованих епізодів, що йдуть під музичний супровід, і дає точну розмітку для синхронізації музичних акцентів.

2.19. Здійснює монтаж всіх звукових плівок (музики, реплік і шумів), залучаючи до цієї роботи звукооператора.

2.20. Перевіряє остаточний монтаж фільму під керівництвом кінорежисера-постановника до переведення картини на дві плівки, чистоту обробки всіх елементів монтажу, уточнює метраж частин і підготовлює картину до перезапису.

2.21. Здає в роботу всі кадри, що вимагають лабораторно-трюкової обробки (напливи, шторки, витиснення), в строки, що забезпечують їх своєчасне виготовлення, і перевіряє на екрані чистоту і ретельність їх виконання.

2.22. Здає після прийняття картини на двох плівках робочий позитив до негативної монтажної для монтажу негатива.

2.23. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.24. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажер III категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажер III категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажер III категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажер III категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажер III категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажер III категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажер III категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажер III категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажер III категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажер III категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажер III категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажер III категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажер III категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажер III категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажер III категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажер III категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Монтажер анімаційних (мультиплікаційних) фільмів: розшифровує фонограми, необхідні для виробництва синхронного мультиплікату; веде монтаж фільму як по робочих (позитивних) плівках у відповідності з режисерським сценарієм і вказівками кінорежисера паралельно зі зйомками мультиплікату, так і по закінченні їх у монтажно-тонувальному періоді.