Інструкція для посади "Варник косметичної маси 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 26. Виробництво парфумерної продукції та косметичних засобів", що затверджен Державним комітетом України з харчової промисловості 01.01.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Варник косметичної маси 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією варника косметичної маси 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему процесу варіння косметичних мас на потокових лініях;
      - рецептури косметичних мас;
      - правила регулювання процесів;
      - будову, принцип роботи та правила експлуатації потокової лінії, контрольно-вимірювальних приладів, допоміжного устаткування та комунікацій;
      - асортимент, властивості та технічні умови на сировину, матеріали, напівфабрикати та готову продукцію, їх органолептичну характеристику;
      - правила розрахунку за рецептурами компонентів на завантаження, розрахунок потрібної кількості лугів, залежно від їх концентрації, та розрахунок спирту за таблицями державного стандарту;
      - норми виходу готової продукції.

1.4. Варник косметичної маси 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Варник косметичної маси 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Варник косметичної маси 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Варник косметичної маси 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес варіння мас на потокових лініях.

2.2. Забезпечує, згідно з технологічним режимом та рецептурою дозування сировини, температуру, тиск, вакуум та інші показники технологічного процесу.

2.3. Регулює технологічний процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів.

2.4. Усуває причини відхилень від норм у технологічному режимі та запобігає їх появі.

2.5. Забезпечує безперебійну та злагоджену роботу всього устаткування потокової лінії: апаратів для охолодження різних систем, вальцьових фарботерів, колоїдних млинів, гомогенізаторів, термографіту тощо.

2.6. Веде органолептичний контроль за якістю сировини, матеріалів, напівфабрикатів та готової продукції.

2.7. Веде облік сировини, напівфабрикатів, кількості одержаної продукції, веде технічну документацію.

2.8. Розраховує сировинні компоненти за заданою рецептурою.

2.9. Визначає вихід готової продукції.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Варник косметичної маси 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Варник косметичної маси 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Варник косметичної маси 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Варник косметичної маси 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Варник косметичної маси 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Варник косметичної маси 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Варник косметичної маси 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Варник косметичної маси 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Варник косметичної маси 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Варник косметичної маси 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Варник косметичної маси 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Варник косметичної маси 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Варник косметичної маси 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Варник косметичної маси 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Варник косметичної маси 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Варник косметичної маси 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.