Інструкція для посади "Складальник свинцевих акумуляторів та батарей 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Складальник свинцевих акумуляторів та батарей 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією складальника свинцевих акумуляторів та батарей 4 розраду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та кінематичну схему автоматичною устаткування зі складання акумуляторних батарей;
      - правила та способи регулювання технологічних параметрів і режимів керування на всіх стадіях складання акумуляторів;
      - основи знань з технології лиття свинцевих акумуляторів.

1.4. Складальник свинцевих акумуляторів та батарей 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Складальник свинцевих акумуляторів та батарей 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Складальник свинцевих акумуляторів та батарей 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Складальник свинцевих акумуляторів та батарей 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує складальні операції зі складання батарей різних типів на автоматичних багатопозиційних установках.

2.2. Виконує індивідуальне складання та комплектування дослідних взірців батарей із застосуванням складних схем з'єднань елементів та пристроїв.

2.3. Регулює, доводить і встановлює режими роботи автоматичних пристроїв під час переналагодження для складання різних типів батарей та змінює режими ручного та автоматичного керування.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Складальник свинцевих акумуляторів та батарей 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Складальник свинцевих акумуляторів та батарей 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Складальник свинцевих акумуляторів та батарей 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Складальник свинцевих акумуляторів та батарей 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Складальник свинцевих акумуляторів та батарей 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Складальник свинцевих акумуляторів та батарей 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Складальник свинцевих акумуляторів та батарей 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Складальник свинцевих акумуляторів та батарей 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Складальник свинцевих акумуляторів та батарей 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Складальник свинцевих акумуляторів та батарей 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Складальник свинцевих акумуляторів та батарей 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Складальник свинцевих акумуляторів та батарей 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Складальник свинцевих акумуляторів та батарей 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Складальник свинцевих акумуляторів та батарей 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Складальник свинцевих акумуляторів та батарей 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Складальник свинцевих акумуляторів та батарей 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.