Інструкція для посади "Черговий по кімнаті відпочинку пасажирів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Черговий по кімнаті відпочинку пасажирів" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - основні положення трудового законодавства;
      - накази, інструкції та інші організаційно-розпорядчі документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства, що мають безпосереднє відношення до його роботи;
      - порядок роботи аеровокзалу;
      - правила перевезення пасажирів та багажу;
      - правила користування прибиральними машинами, механізмами та приладами;
      - тарифні керівництва;
      - форми проїзних документів;
      - інструкцію з використання пасажирських квитків усіх зразків та категорій;
      - розклад руху повітряних суден;
      - основні маршрути прямування пасажирського транспорту;
      - основи наукової організації праці;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Черговий по кімнаті відпочинку пасажирів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Черговий по кімнаті відпочинку пасажирів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Черговий по кімнаті відпочинку пасажирів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Черговий по кімнаті відпочинку пасажирів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує розміщення та обслуговування пасажирів.

2.2. Надає допомогу та сприяє інвалідам, хворим пасажирам, пасажирам похилого віку та пасажирам з дітьми, дає необхідні усні довідки.

2.3. Здійснює постійний контроль за додержанням чистоти та порядку в залах та кімнатах аеровокзалу, службових приміщеннях робітників, що зайняті в пасажирських перевезеннях, за обслуговуванням пасажирів у кімнаті пасажирів з дітьми.

2.4. Стежить за правильним розміщенням меблів, обладнання та правильним використанням їх пасажирами, за додержанням порядку в залах та кімнатах аеровокзалу та разом з органами охорони громадського порядку вживає відповідних заходів до його порушників.

2.5. Організовує регулярні оголошення по радіо та гучномовцю про наявність кімнати відпочинку пасажирів з дітьми, роботу аптечних та книжкових кіосків та надання інших послуг для пасажирів, додержання охайності та порядку в аеровокзалі тощо.

2.6. Забезпечує контроль за роботою телефонів-автоматів, автоматизованих засобів, світлових покажчиків, механізмів та автоматів з обслуговування пасажирів.

2.7. Здає до камери схову загублені пасажирами речі.

2.8. Стежить за правильністю експлуатації пасажирами багажних візків, вживає заходів для додержання їх у налагодженому стані.

2.9. Перевіряє наявність та стан протипожежного обладнання в аеровокзалі та на робочих місцях, а також підвальних приміщеннях.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Черговий по кімнаті відпочинку пасажирів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Черговий по кімнаті відпочинку пасажирів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Черговий по кімнаті відпочинку пасажирів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Черговий по кімнаті відпочинку пасажирів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Черговий по кімнаті відпочинку пасажирів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Черговий по кімнаті відпочинку пасажирів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Черговий по кімнаті відпочинку пасажирів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Черговий по кімнаті відпочинку пасажирів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Черговий по кімнаті відпочинку пасажирів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Черговий по кімнаті відпочинку пасажирів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Черговий по кімнаті відпочинку пасажирів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Черговий по кімнаті відпочинку пасажирів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Черговий по кімнаті відпочинку пасажирів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Черговий по кімнаті відпочинку пасажирів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Черговий по кімнаті відпочинку пасажирів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Черговий по кімнаті відпочинку пасажирів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.