Інструкція для посади "Пресувальник секцій, котушок та ізоляційних деталей електричних машин і апаратів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Пресувальник секцій, котушок та ізоляційних деталей електричних машин і апаратів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією пресувальника секцій, котушок та ізоляційних деталей електричних машин і апаратів 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та способи підналагодження пресів та прес-форм, режими пресування виробів;
      - основні властивості матеріалів пресованих виробів;
      - призначення та правила застосування контрольно-вимірювальних приладів.

1.4. Пресувальник секцій, котушок та ізоляційних деталей електричних машин і апаратів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Пресувальник секцій, котушок та ізоляційних деталей електричних машин і апаратів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Пресувальник секцій, котушок та ізоляційних деталей електричних машин і апаратів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Пресувальник секцій, котушок та ізоляційних деталей електричних машин і апаратів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Пресує та випікає секції, котушки та деталі безкорпусної ізоляції в спеціальних прес-формах на пресах з механічними, гідравлічними та пневматичними приводами.

2.2. Прогріває з подальшим охолодженням для придання виробу необхідної жорсткості.

2.3. Регулює температуру та тиск за допомогою контрольно-вимірювальних приладів.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Пресувальник секцій, котушок та ізоляційних деталей електричних машин і апаратів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Пресувальник секцій, котушок та ізоляційних деталей електричних машин і апаратів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Пресувальник секцій, котушок та ізоляційних деталей електричних машин і апаратів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Пресувальник секцій, котушок та ізоляційних деталей електричних машин і апаратів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Пресувальник секцій, котушок та ізоляційних деталей електричних машин і апаратів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Пресувальник секцій, котушок та ізоляційних деталей електричних машин і апаратів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Пресувальник секцій, котушок та ізоляційних деталей електричних машин і апаратів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Пресувальник секцій, котушок та ізоляційних деталей електричних машин і апаратів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Пресувальник секцій, котушок та ізоляційних деталей електричних машин і апаратів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Пресувальник секцій, котушок та ізоляційних деталей електричних машин і апаратів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Пресувальник секцій, котушок та ізоляційних деталей електричних машин і апаратів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Пресувальник секцій, котушок та ізоляційних деталей електричних машин і апаратів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Пресувальник секцій, котушок та ізоляційних деталей електричних машин і апаратів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Пресувальник секцій, котушок та ізоляційних деталей електричних машин і апаратів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Пресувальник секцій, котушок та ізоляційних деталей електричних машин і апаратів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Пресувальник секцій, котушок та ізоляційних деталей електричних машин і апаратів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Котушки якорів машин постійного струму - обпресування.

5.2. Котушки статорної обмотки та стрижні роторні - пресування.

5.3. Осердя полюсів електричних машин та перетворювачів - пресування.

5.4. Стрижні машин постійного струму - пресування.