Інструкція для посади "Конопатник електрощіткового виробництва 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Конопатник електрощіткового виробництва 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією конопатника електрощіткового виробництва 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принцип дії та способи налагодження напівавтоматів;
      - правила користування контрольно-вимірювальними приладами;
      - процес конопачення виробів;
      - технічні характеристики електрощіток за Державними стандартами та технічними умовами;
      - допуски на глибину конопачення;
      - можливі дефекти та способи їх усунення.

1.4. Конопатник електрощіткового виробництва 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Конопатник електрощіткового виробництва 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Конопатник електрощіткового виробництва 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Конопатник електрощіткового виробництва 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Закладає провід у тіло електрощіток різних марок, розмірів та фасонів на напівавтоматах.

2.2. Настроює напівавтомат за контрольними параметрами виробів.

2.3. Регулює рівномірне подавання конопатного порошку та кількість ударів шпинделя.

2.4. Визначає придатність виробів за перехідним електроопором та міцністю кріплення між тілом щітки та арматурою за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Конопатник електрощіткового виробництва 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Конопатник електрощіткового виробництва 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Конопатник електрощіткового виробництва 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Конопатник електрощіткового виробництва 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Конопатник електрощіткового виробництва 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Конопатник електрощіткового виробництва 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Конопатник електрощіткового виробництва 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Конопатник електрощіткового виробництва 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Конопатник електрощіткового виробництва 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Конопатник електрощіткового виробництва 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Конопатник електрощіткового виробництва 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Конопатник електрощіткового виробництва 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Конопатник електрощіткового виробництва 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Конопатник електрощіткового виробництва 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Конопатник електрощіткового виробництва 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Конопатник електрощіткового виробництва 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.