Інструкція для посади "Апаратник окислення 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник окислення 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника окислення 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему виробництва;
      - процес окислення і способи регулювання його;
      - будову устаткування, контрольно-вимірювальних приладів;
      - схему арматури та комунікацій;
      - правила обслуговування устаткування, яке підлягає котлонагляду;
      - методику розрахунків;
      - правила відбору проб і виконання хімічних аналізів;
      - фізико-хімічні властивості сировини та хімічних сполук окислювачів;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник окислення 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник окислення 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник окислення 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник окислення 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде середньої складності процес окислення, процес нейтралізації відпрацьованого розчину або складні процеси під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.

2.2. Розчиняє, розмелює, відстоює, випарює, випаровує.

2.3. Готує окислювальну шихту.

2.4. Дозує та завантажує тверді або рідкі компоненти сировини в реактор, окислювальну колону, обертаючі печі.

2.5. Видержує реакційну масу за заданою температурою.

2.6. Регулює дозування або співвідношення продуктів, температуру, тиск, кислотність, концентрацію, рівень в апаратах за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики і результатами аналізів.

2.7. Виконує хімічні аналізи.

2.8. Розраховує кількість сировини та окислювача, веде облік готової продукції.

2.9. Обслуговує автоклави, фільтри, випарники, підігрівники, холодильники, скрубери, конденсатори, ресивери, ректифікаційні, інверсійні колони, адсорбери, десорбери, сепаратори, відцентрові та вакуум-насоси, а також інше устаткування і комунікації.

2.10. Усуває несправності у роботі устаткування та комунікацій.

2.11. Приймає устаткування з ремонту.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник окислення 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник окислення 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник окислення 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник окислення 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник окислення 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник окислення 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник окислення 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник окислення 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник окислення 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник окислення 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник окислення 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник окислення 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник окислення 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник окислення 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник окислення 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник окислення 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.