Інструкція для посади "Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 3 розряду - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - детальну будову основного і допоміжного устаткування, що ремонтується, вантажопідйомних машин і механізмів;
      - схеми основних трубопроводів котельних агрегатів;
      - правила виконання робіт з регулювання і центрування відремонтованого устаткування;
      - основні дефекти устаткування і методи їх усунення;
      - правила вальцювання труб: технічні умови на ремонт, складання і виготовлення складних деталей і вузлів котельного і пилоприготувального устаткування;
      - будову підшипників ковзання і кочення, області застосування труб, виготовлених різними способами (шовні, безшовні, катані, суцільнотягнуті);
      - конструктивні особливості спеціального інструменту, пристроїв і устаткування, що застосовується для ремонту устаткування;
      - вимоги до конструкцій котлів і до матеріалів, що застосовуються для виготовлення котлів, пароперегрівачів, економайзерів, посудин і трубопроводів, що працюють під тиском;
      - правила випробовування посудин і трубопроводів;
      - вимоги правил безпеки в газовому господарстві;
      - основні положення планово-запобіжного ремонту устаткування;
      - порядок організації роботи ланки;
      - основи електротехніки, механіки, гідравліки, теплотехніки, матеріалознавства.

1.4. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює розбирання, ремонт, складання, регулювання, випробовування вузлів і механізмів основного і допоміжного устаткування, вантажопідйомних машин і механізмів середньої складності із застосуванням складного, пневматичного і електрифікованого інструменту, спеціальних пристроїв, устаткування і засобів вимірювань.

2.2. Виготовляє різні установочні та розмічальні шаблони.

2.3. Бере участь у гідравлічному випробовуванні відремонтованого устаткування.

2.4. Здійснює слюсарну обробку деталей за 7 - 10 квалітетами (2 - 3 класами точності) з підгонкою і доводкою, кисневе і повітряно-плазменне прямолінійне і фігурне різання складних деталей з різних сталей.

2.5. Проводить необхідні вимірювання під час ремонту поверхонь нагрівання, обертових механізмів, пилоприготувальних і топкових пристроїв.

2.6. Прокладає за кресленнями і схемами трубопроводи всіх категорій з додержанням технічних умов.

2.7. Виявляє і усуває дефекти, що виникають на устаткуванні.

2.8. Виконує складальні, реконструктивні і монтажні роботи на станційних трубопроводах і арматурі в діючих цехах електростанції.

2.9. Виконує такелажні роботи з вертикального і горизонтального переміщення вузлів і деталей за допомогою вантажопідйомних механізмів і спеціальних пристроїв, випробовування такелажного устаткування і оснащення.

2.10. Бере участь у виконанні газонебезпечних робіт.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Арматура високого тиску - притирання ущільнюючих кілець сідла і клапана, випробовування на щільність.

5.2. Апаратура нафтохімічна (резервуари, сепаратори, посудини тощо) - вирізання отвору зі скошенням кромок.

5.3. Вентилятори - перевірка щільності завитків.

5.4. Відповідальні конструкції - поверхневе різання дефектів з підготовленням кромок під зварювання.

5.5. Деталі з листової сталі товщиною понад 60 мм - вирізання вручну за розміткою.

5.6. Деталі складної конфігурації з листової сталі з оброблюванням кромок під зварювання - різання.

5.7. Ділянки труб дефектні - виготовлення вставки, стикування.

5.8. Димососи і вентилятори - ремонт робочих коліс із заміною лопаток, виготовлення лопаток і направних апаратів.

5.9. Електрофільтри - ремонт механізмів струшування.

5.10. Елементи мультициклонів і мокрих скруберів - заміна.

5.11. Живильники пилу - капітальний ремонт.

5.12. Змійовики економайзерів і пароперегрівачів - заміна ділянок труб, виготовлення і складання.

5.13. Листи - одностороннє оброблювання кромок.

5.14. Млини шарові та шахтні - заміна броні, капітальний ремонт.

5.15. Обертові механізми - центрування з електродвигуном.

5.16. Пальники пиловугільні різних систем - заміна.

5.17. Підшипники - перезаливання вкладишу, визначення зазорів.

5.18. Плази для труб поверхонь нагрівання високого тиску - розмічання і виготовлення.

5.19. Стики зварні - установлення нагрівальних пристроїв, зачеканення термопар і термообробка за заданим режимом.

5.20. Талі, електротельфери - зняття з монорельса і установлення, ремонт із заміною спрацьованих вузлів і деталей.

5.21. Кран-балка, кран-укосини, електролебідки - ремонт механізмів і елементів металоконструкцій.

5.22. Труби - різання зі скошенням кромок.

5.23. Труби і змійовики - опресування.

5.24. Шахти змивні шлакові - випробовування на щільність.

5.25. Шнеки - капітальний ремонт.