Інструкція для посади "Фільтрувальник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фільтрувальник 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією фільтрувальника 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію фільтрації;
      - будову фільтрувальних апаратів, вакуум-насосів та іншого обслуговуваного обладнання;
      - способи регулювання тиску, розрідження;
      - способи знезолення пеку;
      - властивості концентратів;
      - вимоги до якості відфільтрованих розчинів;
      - фізичні властивості продукції;
      - схему комунікацій трубопроводів, систему сигналізації;
      - схему автоматичного ведення процесу;
      - правила безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;
      - правила користування приладами контролю та регулювання процесом.

1.4. Фільтрувальник 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фільтрувальник 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фільтрувальник 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фільтрувальник 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес фільтрації пульпи на стрічкових, барабанних фільтрувальних апаратах, вакуум-фільтрах безперервної дії, на дискових фільтрах та фільтр-пресах з площиною фільтрації до 100 кв.м.

2.2. Виконує керування та обслуговування фільтрувальних апаратів, вмикання їх у вакуумну та компресорну системи.

2.3. Спостерігає за роботою насосів та іншого обслуговуваного обладнання.

2.4. Здійснює контроль і регулювання розрідження залежно від товщини осадженого шару, інтенсивності подання пульпи, навантаження на фільтри, тиску та режиму фільтрації, ступеня очищення розчинів за показаннями засобів вимірювань і результатами аналізів.

2.5. Проводить пуск і зупинку обладнання; чищення фільтрів; промивання фільтрувальних рам і трубопроводів; періодичне віддування осілого гідрату стислим повітрям, виявляє та усуває неполадки в роботі обслуговуваного обладнання.

2.6. Здійснює обслуговування автоматичних фільтрів; заміну, розбирання рам, полотен, секторів фільтрів; прибирання зон обслуговування.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фільтрувальник 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фільтрувальник 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фільтрувальник 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фільтрувальник 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фільтрувальник 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фільтрувальник 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фільтрувальник 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фільтрувальник 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фільтрувальник 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фільтрувальник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фільтрувальник 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фільтрувальник 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фільтрувальник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фільтрувальник 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фільтрувальник 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фільтрувальник 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.