Інструкція для посади "Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи монтажу м'яких та жорстких схем за шаблоном;
      - способи формування виводів електрорадіоелементів та вимоги до роботи з мікросхемами;
      - будову і принцип дії апаратури, яку монтує;
      - найменування і маркування матеріалів та електрорадіоелементів, які застосовує під час монтажу;
      - способи монтажу простих вузлів, блоків, приладів;
      - радіопристроїв, друкованих плат, телефонних пристроїв тощо;
      - способи демонтажу електрорадіоелементів у лакованому монтажі;
      - особливості монтажу друкованих плат, правила включення елементів, які монтує, у контрольно-випробувальну мережу;
      - умови позначення приладів, вузлів, електрорадіоелементів у монтажній схемі;
      - в'язання простих джгутів за монтажними схемами;
      - призначення контрольно-вимірювальних приладів, інструменту та правила користування ними;
      - електричні та механічні властивості найбільш розповсюджених проводів, кабелів та ізоляційних матеріалів;
      - елементарні знання з електротехніки.

1.4. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Монтує прості вузли, блоки, прилади, радіопристрої, друковані плати, секції фільтрів та панелі радіоелектронної апаратури, апаратури дальнього та провідного зв'язку за простими монтажними схемами та кресленнями з повним закладанням проводів та з'єднань в усіх видах виробництва.

2.2. Виконує монтаж методом накручування.

2.3. Випробовує та перевіряє виконаний монтаж на полярність, обривання, коротке замикання та правильність підключення із застосуванням електровимірювальних приладів.

2.4. Розпаює прості прилади, які демонтує, із заміною окремих елементів.

2.5. Монтує окремі вузли на мікроелементах.

2.6. Прокладає екранований та високочастотний кабель з розбиранням та розпаюванням кінців провідників за простими монтажними схемами.

2.7. Укладає м'які та гнучкі проводи за шаблонами.

2.8. Ізолює та екранує окремі проводи та перемички.

2.9. Накладає нитяні та металеві бандажі.

2.10. Готує електрорадіоелементи до паяння.

2.11. Нарізає монтажні проводи із зачищанням та лудінням кінців.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Антени найпростіші - встановлення та кріплення.

5.2. Апаратура радіовимірювальна, побутова - поопераційний монтаж.

5.3. Апарати телефонні автоматичні - монтаж вузлів (в умовах крупносерійного виробництва).

5.4. Блоки, плати, розняття - промивання паяння.

5.5. Блоки - підключення резисторів та конденсаторів з установленням перемичок.

5.6. Блоки кольорового телевізора (кольоровості, радіоканалу, розгортки, живлення, зведення) - поопераційний монтаж на конвеєрі.

5.7. Випрямлячі для проекційного телевізора - монтаж.

5.8. Вирівнювачі та секції фільтрів апаратів дальнього зв'язку - монтаж.

5.9. Головки магнітні - паяння проводів (серійне виробництво).

5.10. Електрорадіоелементи на друкованих платах - установлення з підгинанням та підрізанням виводів.

5.11. Електрорадіоелементи - правлення та формування виводів та пристроїв і лудіння їх, поопераційний монтаж на конвеєрі.

5.12. Заземлення - розбирання екранованого плетива під кріплення.

5.13. Кабелі та антени переговорних пристроїв - прокладання та кріплення на конвеєрі.

5.14. Котушки кварцових фільтрів - зачищання вивідних кінців та паяння.

5.15. Котушки електромагнітні - повний електромонтаж.

5.16. Магнітофони - поопераційний монтаж підсилювача запису або відтворення (в умовах серійного виробництва).

5.17. Механізм із простою електромонтажною схемою - монтаж на конвеєрі.

5.18. Мікросхеми, діодні матриці, транзисторні матриці, блоки резисторні - формування проводів на пристрої, лудіння.

5.19. Модулі, мікромодулі, дроселі, фільтри проміжної частоти - монтаж, складання та паяння.

5.20. Плати кюветного оксиметра - встановлення з паянням перемичок.

5.21. Плати друковані, плати чарунок ЕОМ - складання і монтаж (в умовах серійного виробництва).

5.22. Плати електронних годинників - паяння контактів, електричних лампочок.

5.23. Плати телевізора - розпаювання електрорадіоелементів.

5.24. Провідники - протягування у гумову трубку або плетиво, заправлення у штуцери.

5.25. Розняття штепсельні та з'єднання штекерні - монтаж з розбиранням кінців проводів на конвеєрі.

5.26. Реле типу РПС - паяння вивідних кінців до контактних гвинтів та лудіння ножів врубної колодки.

5.27. Сповіщувачі пожежні - повний монтаж з продзвонюванням (в умовах серійного виробництва).

5.28. Телевізори, радіоприймачі, електропрогравачі - поопераційний монтаж на конвеєрі.