Інструкція для посади "Оператор автоматичної лінії підготовки та паяння електрорадіоелементів на друкованих платах 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор автоматичної лінії підготовки та паяння електрорадіоелементів на друкованих платах 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та способи підготовки до роботи автоматів, напівавтоматів та установок, які обслуговує, та інструкції з їх експлуатації, інструкції з експлуатації ГВМ та технологічний процес автоматизованого складання ВЕТ;
      - установлення пристроїв на ГВМ;
      - будову та способи підготовки ГВМ, які обслуговує;
      - правила поводження з електрорадіоелементами та способи розкладання їх у технологічні касети вручну з орієнтацією ключа;
      - вимоги технологічного процесу на формування та обслуговування виводів ЕРЕ;
      - склад та призначення припоїв, флюсів та їх застосування;
      - читання креслень і користування ними;
      - способи захисту ЕРЕ від статичного струму;
      - кольорове маркування виробів електронної техніки;
      - читання маркування (друкарського вузла) та визначення їх придатності для автоматизованого складання ВЕТ;
      - інструкції з правил безпеки та протипожежного стану, електробезпеки під час роботи на устаткуванні;
      - основи знань з електро- і радіотехніки.

1.4. Оператор автоматичної лінії підготовки та паяння електрорадіоелементів на друкованих платах 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор автоматичної лінії підготовки та паяння електрорадіоелементів на друкованих платах 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор автоматичної лінії підготовки та паяння електрорадіоелементів на друкованих платах 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор автоматичної лінії підготовки та паяння електрорадіоелементів на друкованих платах 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розпаковує електрорадіоелементи (ЕРЕ) на автоматах, напівавтоматах та вручну із тари-супутника та іншої тари.

2.2. Розкладає електрорадіоелементи у технологічну тару (касети) з орієнтацією ключа ЕРЕ у касетах (у разі надходження ЕРЕ у звичайній тарі).

2.3. Обрізає, формує та лудить виводи ЕРЕ на напівавтоматах та автоматах.

2.4. Готує автомати, напівавтомати та установки до роботи згідно з інструкцією з експлуатації.

2.5. Змінює флюси та припої.

2.6. Стежить за роботою устаткування.

2.7. Підналагоджує у процесі роботи устаткування, яке застосовує.

2.8. Веде процес паяння на установках паяння хвилею припою (АП-4, ГГ-1621 та ін.).

2.9. Розпаковує бобіни вручну та заправляє гнучкий виробничий модуль (ГВМ).

2.10. Вводить керівну та робочу програми.

2.11. Готує ГВМ до роботи згідно з інструкцією з експлуатації.

2.12. Веде візуальний контроль друкованих плат.

2.13. Заміняє бобіни.

2.14. Звіряє маркування бобін з виробами електронної техніки (ВЕТ).

2.15. Заправляє вузол подавання перемичок ГВМ.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор автоматичної лінії підготовки та паяння електрорадіоелементів на друкованих платах 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор автоматичної лінії підготовки та паяння електрорадіоелементів на друкованих платах 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор автоматичної лінії підготовки та паяння електрорадіоелементів на друкованих платах 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор автоматичної лінії підготовки та паяння електрорадіоелементів на друкованих платах 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор автоматичної лінії підготовки та паяння електрорадіоелементів на друкованих платах 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор автоматичної лінії підготовки та паяння електрорадіоелементів на друкованих платах 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор автоматичної лінії підготовки та паяння електрорадіоелементів на друкованих платах 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор автоматичної лінії підготовки та паяння електрорадіоелементів на друкованих платах 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор автоматичної лінії підготовки та паяння електрорадіоелементів на друкованих платах 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор автоматичної лінії підготовки та паяння електрорадіоелементів на друкованих платах 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор автоматичної лінії підготовки та паяння електрорадіоелементів на друкованих платах 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор автоматичної лінії підготовки та паяння електрорадіоелементів на друкованих платах 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор автоматичної лінії підготовки та паяння електрорадіоелементів на друкованих платах 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор автоматичної лінії підготовки та паяння електрорадіоелементів на друкованих платах 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор автоматичної лінії підготовки та паяння електрорадіоелементів на друкованих платах 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор автоматичної лінії підготовки та паяння електрорадіоелементів на друкованих платах 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.