Інструкція для посади "Коментатор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 83. Діяльність у галузі радіомовлення та телебачення (Видання друге, перепрацьоване)", що затверджен державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України 19.11.2002 р. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Коментатор" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж журналістської роботи - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство з питань політики радіо і телебачення;
      - постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи, що регламентують діяльність телебачення, радіомовлення, інформацію про громадсько-політичні події, стан і перспективи розвитку господарського, наукового та культурного життя в країні і за кордоном;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід організації телебачення (радіомовлення);
      - технічні засоби і технологію створення телепрограм (радіопрограм), методи роботи в кадрі перед мікрофоном, основи техніки усного мовлення;
      - літературне редагування;
      - основи авторського і трудового законодавства, економіки, організації праці;
      - нормативні акти і методичні рекомендації, що регламентують діяльність творчих працівників;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

1.4. Коментатор призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Коментатор підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Коментатор керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Коментатор під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Готує для теле-, радіопрограм матеріали з внутрішнього і міжнародного життя.

2.2. Готує виклад найважливіших документів, матеріалів преси та інформаційних агентств.

2.3. Виступає в ефірі з аналізом подій та фактів.

2.4. Організовує й проводить теле-, радіомости.

2.5. Виїздить на місця для висвітлення подій як спеціальний кореспондент.

2.6. Бере участь у розробленні основних напрямів телебачення (радіомовлення), формує, розширює та поновлює авторський актив.

2.7. Замовляє штатним і позаштатним авторам підготовку необхідних матеріалів.

2.8. У процесі роботи з авторами надає їм допомогу в оволодінні специфікою телебачення (радіомовлення), консультує їх з питань структури та змісту матеріалу, складу учасників програм (передач).

2.9. Редагує матеріали, подані авторами, забезпечує достовірність наведених фактичних даних.

2.10. Своєчасно погоджує з авторами необхідні скорочення, доповнення, зміни, забезпечує рецензування поданих матеріалів.

2.11. Вносить пропозиції щодо прийняття чи відхилення літературних матеріалів.

2.12. Бере участь в обговоренні авторських робіт, прийманні режисерських сценаріїв (експлікацій) та готових програм (передач).

2.13. Оформляє документацію для укладання договорів з авторами.

2.14. Організовує виступи учасників програм (передач), редагує їхні матеріали.

2.15. Здійснює зв'язок з органами державного та господарського управління, творчими та громадськими організаціями.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Коментатор має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Коментатор має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Коментатор має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Коментатор має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Коментатор має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Коментатор має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Коментатор має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Коментатор має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Коментатор має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Коментатор несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Коментатор несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Коментатор несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Коментатор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Коментатор несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Коментатор несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Коментатор несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.