Інструкція для посади "Сепараторник 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Сепараторник 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією сепараторника (збагачення) 5 розряду не менше 1 року. У разі виконання робіт під керівництвом сепараторника вищої кваліфікації тарифікація проводиться на один розряд нижче. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову і принцип роботи обслуговуваних сепараторів, промивальників, гідрозмішувачів та іншого обладнання;
      - основи процесу сепарації;
      - технологію та режим збагачення;
      - магнітні властивості продуктів збагачення, що видобуваються;
      - схему ланцюга апаратів фабрики;
      - правила настроювання потоку променів реле приймача;
      - класифікацію корисних копалин та вміст золи в них;
      - основи електротехніки;
      - електрослюсарну справу;
      - правила технічної експлуатації обслуговуваних сепараторів;
      - порядок оформлення технічної документації;
      - властивості збагачуваної сировини і супутніх порід та мінералів;
      - технологію приготування та регенерації важких суспензій;
      - режим збереження продуктів збагачення, що видобуваються;
      - склади жирових мазей та їх зміни залежно від температури технологічної води.

1.4. Сепараторник 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Сепараторник 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Сепараторник 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Сепараторник 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес сепарації на електромагнітних, електростатичних, гвинтових, поліградієнтних сепараторах, гідросепараторах.

2.2. Спостерігає за роботою обслуговуваних сепараторів, промивальників, гідрозмішувачів.

2.3. Регулює магнітне поле і силу струму залежно від якості одержуваного концентрату та втрати у відходах.

2.4. Здійснює пуск та зупинку обладнання; регулювання подання матеріалів, води, виходу продуктів збагачування; рівномірний розподіл та регулювання подання матеріалів на сепаратори.

2.5. Спостерігає за показаннями засобів вимірювань.

2.6. Визначає лужність пульпи під час гідросепарації.

2.7. Виявляє та усуває неполадки в роботі обслуговуваного обладнання.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Сепараторник 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Сепараторник 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Сепараторник 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Сепараторник 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Сепараторник 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Сепараторник 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Сепараторник 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Сепараторник 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Сепараторник 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Сепараторник 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Сепараторник 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Сепараторник 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Сепараторник 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Сепараторник 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Сепараторник 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Сепараторник 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. У разі ведення процесу збагачення на сепараторах різних типів, зберігання, здавання продукції в касу, оформленні документації на геологорозвідувальних роботах.