Інструкція для посади "Контролер продукції збагачення 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер продукції збагачення 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією контролера продукції збагачення 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову і принцип роботи комплексних випробовувальних установок, пробообробного обладнання, засобів вимірювань та іншої апаратури, застосовуваної для випробовування і контролю якості, правила користування ними;
      - технологічні схеми переробки сировини;
      - діючі технічні умови або стандарти на сировину, що надходить, та готову продукцію;
      - способи контролю якості;
      - види браку під час видобування, переробки, складування та некондиції;
      - методи добору, оброблення та випробовування проб, а також правила атестації продукції;
      - правила підготовки, маркування, вивантажування сировини.

1.4. Контролер продукції збагачення 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер продукції збагачення 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер продукції збагачення 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер продукції збагачення 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює контроль за виконанням встановленої технології під час добування, переробки, складування, зберігання та вантаження сировини, напівфабрикатів і готових продуктів збагачення на дробильно-сортувальних та збагачувальних фабриках, що мають у схемах: до двох стадій дробіння, до двох класів класифікації за величиною і одну стадію сухого та мокрого збагачення; приймання вихідної сировини за якістю.

2.2. Застосовує під час контролю електрофізичні прилади.

2.3. Проводить добір, оброблення, пакування, маркування, доставку, зберігання проб, ситові та інші аналізи, а також механічне випробовування.

2.4. Робить перевірки відповідності якості продукції діючим технічним умовам та стандартам.

2.5. Спостерігає за станом і роботою вимірювальної апаратури.

2.6. Проводить атестацію відвантажуваної продукції.

2.7. Виписує партіонні сертифікати.

2.8. Веде журнал з випробовування сировини і продукції за класом та сортаментом.

2.9. Складає акти на сировину, що не відповідає встановленим технічним вимогам.

2.10. Веде облік корисної копалини, що видобувається або відвантажується.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер продукції збагачення 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер продукції збагачення 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер продукції збагачення 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер продукції збагачення 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер продукції збагачення 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер продукції збагачення 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер продукції збагачення 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер продукції збагачення 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер продукції збагачення 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер продукції збагачення 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер продукції збагачення 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер продукції збагачення 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер продукції збагачення 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер продукції збагачення 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер продукції збагачення 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер продукції збагачення 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. У разі ведення контролю технології та якості сировини, напівфабрикатів та продуктів збагачення на дробильно-сортувальних і збагачувальник фабриках, що мають у схемах: понад дві стадії дробіння, понад два класи класифікації за величиною, понад однієї стадії мокрого й сухого збагачення.