Інструкція для посади "Рихтувальник кузовів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Рихтувальник кузовів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією рихтувальника кузовів 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію та методи правки облицювальних деталей і вузлів кузовів автомобілів та автобусів;
      - способи виявлення і виправлення дефектів;
      - будову інструменту для правки нагрівальних приладів, газових пальників та правила їх регулювання в процесі роботи;
      - способи оплавлення та лудіння деталей і вузлів кузовів;
      - властивості рихтувальних паст, припоїв, пластмас;
      - способи відновлювального ремонту.

1.4. Рихтувальник кузовів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Рихтувальник кузовів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Рихтувальник кузовів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Рихтувальник кузовів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Править під фарбування облицювальні деталі та вузли кузовів автомобілів та автобусів, крім легкових автомобілів і автобусів вищого класу, за допомогою інструменту для правки та з застосуванням олов'яно-свинцевих припоїв, мастик, паст та поліефірних і епоксидних шпаклівок.

2.2. Готує поверхні зварних місць кузова для лудіння.

2.3. Лудить та оплавляє деталі та вузли кузовів.

2.4. Обробляє отвори дверей, навішує та підганяє двері за отворами автомобілів.

2.5. Вирівнює поясні лінії кузова автомобілів.

2.6. Виявляє дефекти на поверхнях деталей і вузлів кузовів.

2.7. Виконує відновлювальний ремонт деталей і вузлів кузовів автомобілів з їх правкою.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Рихтувальник кузовів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Рихтувальник кузовів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Рихтувальник кузовів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Рихтувальник кузовів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Рихтувальник кузовів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Рихтувальник кузовів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Рихтувальник кузовів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Рихтувальник кузовів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Рихтувальник кузовів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Рихтувальник кузовів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Рихтувальник кузовів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Рихтувальник кузовів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Рихтувальник кузовів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Рихтувальник кузовів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Рихтувальник кузовів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Рихтувальник кузовів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.