Інструкція для посади "Налагоджувальник зварювального й газоплазморізального устаткування 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Налагоджувальник зварювального й газоплазморізального устаткування 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією налагоджувальника зварювального й газоплазморізального устаткування 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - кінематичні, електричні та монтажні схеми автоматів та установок для дугового та контактного зварювання, а також машин для газового різання та повітряно-плазмових установок;
      - будову багаторізакових автоматичних та напівавтоматичних газорізальних машин, газогенераторних установок, апаратури, пристроїв та різних маніпуляторів з програмним керуванням, способи визначення швидкостей машинного газового різання листів різної товщини за таблицями та графіками;
      - способи вмикання в мережу та регулювання усієї спеціальної електроапаратури;
      - правила настроювання та регулювання електричних контрольно-вимірювальних приладів;
      - допустимі зазори під час складання зварних з'єднань.

1.4. Налагоджувальник зварювального й газоплазморізального устаткування 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Налагоджувальник зварювального й газоплазморізального устаткування 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Налагоджувальник зварювального й газоплазморізального устаткування 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Налагоджувальник зварювального й газоплазморізального устаткування 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Налагоджує різні автоматичні та напівавтоматичні зварювальні установки для контактного та дугового зварювання.

2.2. Налагоджує автоматичні газорізальні машини.

2.3. Налагоджує окремі вузли промислових маніпуляторів (роботів) з програмним керуванням.

2.4. Налагоджує плазмові установки.

2.5. Перевіряє електричні схеми та кінематичні ланцюги електрозварювальних машин.

2.6. Установлює та регулює оптимальні режими газового зварювання та різання.

2.7. Налагоджує та регулює пульти керування зварювального та газорізального устаткування.

2.8. Визначає несправності в роботі автоматів за зовнішнім виглядом зварного шва.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Налагоджувальник зварювального й газоплазморізального устаткування 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Налагоджувальник зварювального й газоплазморізального устаткування 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Налагоджувальник зварювального й газоплазморізального устаткування 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Налагоджувальник зварювального й газоплазморізального устаткування 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Налагоджувальник зварювального й газоплазморізального устаткування 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Налагоджувальник зварювального й газоплазморізального устаткування 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Налагоджувальник зварювального й газоплазморізального устаткування 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Налагоджувальник зварювального й газоплазморізального устаткування 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Налагоджувальник зварювального й газоплазморізального устаткування 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Налагоджувальник зварювального й газоплазморізального устаткування 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Налагоджувальник зварювального й газоплазморізального устаткування 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Налагоджувальник зварювального й газоплазморізального устаткування 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Налагоджувальник зварювального й газоплазморізального устаткування 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Налагоджувальник зварювального й газоплазморізального устаткування 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Налагоджувальник зварювального й газоплазморізального устаткування 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Налагоджувальник зварювального й газоплазморізального устаткування 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.