Інструкція для посади "Оператор проекційної апаратури та газорізальних машин 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор проекційної апаратури та газорізальних машин 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора проекційної апаратури та газорізальних машин 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - кінематичні та електричні схеми, конструкцію та будову всіх видів проекційної апаратури та газорізальних машин;
      - основи електротехніки у межах роботи, яку виконує;
      - будову, призначення та принцип дії приладів, які застосовує під час налагодження апаратури;
      - способи визначання несправностей в роботі апаратури та газорізальних машин та їх усунення;
      - способи розмічання деталей та процес їх оброблення;
      - вимоги до креслення деталей на копіркресленнях у масштабі.

1.4. Оператор проекційної апаратури та газорізальних машин 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор проекційної апаратури та газорізальних машин 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор проекційної апаратури та газорізальних машин 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор проекційної апаратури та газорізальних машин 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Готує до роботи усі види проекційної апаратури та газорізальних машин.

2.2. Регулює та установлює джерела світла, відбивачі та камери з вивірянням розмічального стола.

2.3. Контролює правильність роботи газорізальної машини за вимірювальними приладами, які установлені на командоапараті.

2.4. Визначає несправності в механічних, електричних та оптичних деталях, вузлах та системах.

2.5. Вибирає порядок та напрямок вирізання деталей різної складності в розкрійному листі.

2.6. Виготовляє креслення-шаблони та негативи з них.

2.7. Самостійно проводить поточний ремонт апаратури та газорізальних машин й бере участь у капітальному ремонті (демонтаж, ремонт, монтаж).

2.8. Бере участь в налагодженні синхронності роботи механічної та електричної систем.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор проекційної апаратури та газорізальних машин 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор проекційної апаратури та газорізальних машин 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор проекційної апаратури та газорізальних машин 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор проекційної апаратури та газорізальних машин 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор проекційної апаратури та газорізальних машин 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор проекційної апаратури та газорізальних машин 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор проекційної апаратури та газорізальних машин 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор проекційної апаратури та газорізальних машин 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор проекційної апаратури та газорізальних машин 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор проекційної апаратури та газорізальних машин 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор проекційної апаратури та газорізальних машин 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор проекційної апаратури та газорізальних машин 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор проекційної апаратури та газорізальних машин 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор проекційної апаратури та газорізальних машин 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор проекційної апаратури та газорізальних машин 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор проекційної апаратури та газорізальних машин 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.