Інструкція для посади "Налагоджувальник холодноштампувального устаткування 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Налагоджувальник холодноштампувального устаткування 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та правила налагодження устаткування, яке обслуговує, штампів і пристроїв, які застосовує;
      - прийоми налагодження пресів та автоматів та способи установлення штампів;
      - технічні вимоги до виробів, які виготовляються;
      - призначення та умови застосування контрольно-вимірювального інструменту, спеціальних та універсальних пристроїв;
      - правила застосування охолоджувальних та мастильних матеріалів;
      - допуски та посадки, квалітети та параметри шорсткості (класи точності та чистоти оброблення).

1.4. Налагоджувальник холодноштампувального устаткування 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Налагоджувальник холодноштампувального устаткування 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Налагоджувальник холодноштампувального устаткування 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Налагоджувальник холодноштампувального устаткування 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Налагоджує ексцентрикові, фрикційні та кривошипні преси зусиллям до 1 МН для холодного штампування деталей та виробів різної складності, а також преси зусиллям понад 1 до 3 МН для холодного штампування простих та середньої складності деталей та виробів.

2.2. Налагоджує одноударні холодновисадні, гайкопросічні, цвяхові та універсальні згинальні автомати та преси, автомати висаджування заклепок, гвинтів, шурупів та інших виробів.

2.3. Налагоджує відрізні верстати, прес-ножиці, віброножиці та інші ножиці.

2.4. Складає, розбирає, установлює та налагоджує прості вирубні та проколювальні штампи та випробовує після налагодження.

2.5. Регулює швидкості конвеєрів лакувальних машин.

2.6. Визначає придатність штампів до роботи.

2.7. Проводить інструктаж штампувальників дільниці, яку обслуговує.

2.8. Бере участь у поточному ремонті устаткування.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Налагоджувальник холодноштампувального устаткування 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Налагоджувальник холодноштампувального устаткування 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Налагоджувальник холодноштампувального устаткування 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Налагоджувальник холодноштампувального устаткування 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Налагоджувальник холодноштампувального устаткування 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Налагоджувальник холодноштампувального устаткування 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Налагоджувальник холодноштампувального устаткування 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Налагоджувальник холодноштампувального устаткування 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Налагоджувальник холодноштампувального устаткування 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Налагоджувальник холодноштампувального устаткування 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Налагоджувальник холодноштампувального устаткування 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Налагоджувальник холодноштампувального устаткування 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Налагоджувальник холодноштампувального устаткування 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Налагоджувальник холодноштампувального устаткування 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Налагоджувальник холодноштампувального устаткування 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Налагоджувальник холодноштампувального устаткування 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.