Warning: mysql_pconnect(): MySQL server has gone away in /home/uh269554/domains/borovik.com/public_html/geo/check_geobase.php on line 14 Посадова інструкція - Оператор автоматичних і напівавтоматичних ліній холодноштампувального устаткування 4-го розряду

Інструкція для посади "Оператор автоматичних і напівавтоматичних ліній холодноштампувального устаткування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор автоматичних і напівавтоматичних ліній холодноштампувального устаткування 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора автоматичних і напівавтоматичних ліній холодноштампувального устаткування 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принципові схеми устаткування та взаємодію механізмів автоматичної та напівавтоматичної лінії та пресів-автоматів і правила їх підналагодження в процесі роботи;
      - правила установлення та знімання штампів;
      - будову спеціальних універсальних контрольно-вимірювальних інструментів та пристроїв;
      - систему допусків та посадок, квалітети та параметри шорсткості (класи точності та чистоти оброблення).

1.4. Оператор автоматичних і напівавтоматичних ліній холодноштампувального устаткування 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор автоматичних і напівавтоматичних ліній холодноштампувального устаткування 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор автоматичних і напівавтоматичних ліній холодноштампувального устаткування 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор автоматичних і напівавтоматичних ліній холодноштампувального устаткування 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес відрізання, вирубання та штампування складних деталей, виробів з металу різного профілю на автоматичних, напівавтоматичних лініях та прес-автоматах, в тому числі з програмним керуванням з пульта керування.

2.2. Установлює та знімає штампи складних деталей та замінює інструмент.

2.3. Замінює у разі необхідності елементи транспортного пристрою в процесі роботи.

2.4. Забезпечує безперебійну роботу лінії, пресів-автоматів.

2.5. Підналагоджує устаткування, яке обслуговує, в процесі роботи.

2.6. Бере участь в поточному ремонті устаткування, яке обслуговує.

2.7. Ріже заготовки, деталі та зливки з кольорових металів та їх сплавів на автоматичних та напівавтоматичних лініях, в тому числі з програмним керуванням.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор автоматичних і напівавтоматичних ліній холодноштампувального устаткування 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор автоматичних і напівавтоматичних ліній холодноштампувального устаткування 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор автоматичних і напівавтоматичних ліній холодноштампувального устаткування 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор автоматичних і напівавтоматичних ліній холодноштампувального устаткування 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор автоматичних і напівавтоматичних ліній холодноштампувального устаткування 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор автоматичних і напівавтоматичних ліній холодноштампувального устаткування 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор автоматичних і напівавтоматичних ліній холодноштампувального устаткування 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор автоматичних і напівавтоматичних ліній холодноштампувального устаткування 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор автоматичних і напівавтоматичних ліній холодноштампувального устаткування 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор автоматичних і напівавтоматичних ліній холодноштампувального устаткування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор автоматичних і напівавтоматичних ліній холодноштампувального устаткування 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор автоматичних і напівавтоматичних ліній холодноштампувального устаткування 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор автоматичних і напівавтоматичних ліній холодноштампувального устаткування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор автоматичних і напівавтоматичних ліній холодноштампувального устаткування 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор автоматичних і напівавтоматичних ліній холодноштампувального устаткування 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор автоматичних і напівавтоматичних ліній холодноштампувального устаткування 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Штампування: Бачки та сітки радіаторів.

5.2. Бензобаки.

5.3. Бризковики.

5.4. Лонжерони.

5.5. Панелі приладів.

5.6. Підлога багажників.

5.7. Підсилювачі капотів та багажників.

5.8. Ролики склопідіймачів.