Інструкція для посади "Котельник 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Котельник 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією котельника 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та конструкцію особливо складних котлів, котлоагрегатів та теплообмінних апаратів високого тиску;
      - технологічну послідовність та технічні умови на монтаж, регулювання та випробування особливо складних котлів, апаратів, вимірювальних приладів та пультів;
      - всілякі способи гідравлічного, парового та повітряного випробування котлів та котлоагрегатів в складеному стані;
      - основи теплотехніки та механіки;
      - типи пристроїв та улаштувань, які застосовує під час складання, монтажу та випробування котлоагрегатів.

1.4. Котельник 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Котельник 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Котельник 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Котельник 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виготовляє, складає, монтує та ремонтує особливо складні, відповідальні та унікальні котли та котлоагрегати, апарати, контрольно-вимірювальні прилади, пульти арматури високого тиску.

2.2. Випробовує відповідно до технічних умов та здає особливо складні, унікальні та експериментальні котли, теплообмінні апарати особливо складної конструкції, які працюють в умовах високого тиску.

2.3. Монтує, регулює та здає складну котельну автоматику.

2.4. Перевіряє фундаменти перед установленням особливо складних та потужних котлів та котлоагрегатів.

2.5. Визначає установочні координати перед установленням агрегатів, вузлів та арматури.

2.6. Визначає несправності під час перевірки та випробування котлів і механізмів та усуває їх.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Котельник 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Котельник 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Котельник 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Котельник 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Котельник 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Котельник 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Котельник 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Котельник 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Котельник 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Котельник 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Котельник 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Котельник 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Котельник 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Котельник 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Котельник 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Котельник 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Арматура котельна - регулювання автоматики живлення.

5.2. Компенсатори лінзові та восьмигранні та фасонні деталі для газо-, пило- та повітропроводів, відстійників, бойлерів та інших об'ємних виробів зі сферичними та конічними денами - виготовлення та складання.

5.3. Котли експериментальні складної конфігурації - складання корпусу та монтаж обшивки.

5.4. Котлоагрегати дослідні - виготовлення та установлення трубної системи, остаточне складання, гідравлічні випробування, монтаж та здавання.

5.5. Пристрої топкові котлів та котлоагрегатів - монтаж та регулювання автоматики горіння.

5.6. Резервуари для високого тиску - складання.