Інструкція для посади "Згинальник труб 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Згинальник труб 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією згинальника труб 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та принцип роботи трубозгинальних верстатів різних типів;
      - будову спеціальних пристроїв та контрольно-вимірювального інструменту;
      - прийоми згинання з застосуванням згинальних головок всіх діаметрів та дорнів;
      - допуски на згинання труб та деформацію матеріалів під час згинання;
      - метод підрахунку довжини труб у розгорнутому вигляді.

1.4. Згинальник труб 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Згинальник труб 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Згинальник труб 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Згинальник труб 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Згинає стальні, мідні та інші труби в холодному стані за кресленнями та шаблонами в двох площинах з великою кількістю згинів вручну за допомогою пристроїв або на трубозгинальних верстатах.

2.2. Установлює згинальні головки визначеного діаметра та пристрої.

2.3. Підналагоджує трубозгинальні верстати.

2.4. Згинає котельні труби під пресом, калібрує їх за внутрішнім та зовнішнім діаметром та виконує гідравлічні випробування.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Згинальник труб 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Згинальник труб 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Згинальник труб 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Згинальник труб 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Згинальник труб 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Згинальник труб 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Згинальник труб 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Згинальник труб 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Згинальник труб 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Згинальник труб 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Згинальник труб 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Згинальник труб 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Згинальник труб 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Згинальник труб 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Згинальник труб 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Згинальник труб 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Змійовики пароперегрівача - згинання колін.

5.2. Змійовики утилізаційних котлів з діаметром 1200 мм - згинання.

5.3. Труби водогрійні для допоміжних та головних котлів до трьох згинів, довжиною до 4000 мм - згинання.

5.4. Труби водогрійні до трьох згинів - перевірка, доведення за шаблоном та розкочування кулькою.

5.5. Труби для ліжок діаметром понад 20 мм - згинання.

5.6. Труби екрану парового котла - згинання в двох площинах.

5.7. Труби кип'ятильні для парового котла - згинання.

5.8. Труби секцій пароперегрівачів та секцій економайзеров - згинання.

5.9. Труби трубопроводу - згинання в різних площинах.

5.10. Труби, футеровані поліетиленом - згинання.