Інструкція для посади "Штампувальник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Штампувальник 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову однотипних пресів;
      - прийоми установлення та знімання штампів;
      - основні механічні властивості матеріалів, які штампує, у межах роботи, яку виконує;
      - призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних інструментів;
      - основи знань про допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості (класи точності та чистоти оброблення).

1.4. Штампувальник 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Штампувальник 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Штампувальник 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Штампувальник 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує холодне штампування простої та середньої складності деталей з металу різного профілю та неметалевих матеріалів: текстоліту, фольги, слюди, гетинаксу тощо, на налагоджених ексцентрикових, фрикційних та кривошипних пресах зусиллям до ЗМН (300 тс) з застосуванням простих та складних вирубних, витяжних, згинальних та формувальних штампів.

2.2. Штампує вироби з відходів жерсті, просоченої тканини, фібри та целулоїду.

2.3. Обрубує ливники з кольорових та дорогоцінних металів та сплавів.

2.4. Перевіряє виготовлені деталі за взірцем або шаблоном.

2.5. Керує механізмами пресу та змазує його.

2.6. Бере участь в установленні штампу та інструменту, який змінюється.

2.7. Штампує деталі на більш потужних пресах під керівництвом штампувальника вищої кваліфікації.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Штампувальник 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Штампувальник 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Штампувальник 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Штампувальник 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Штампувальник 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Штампувальник 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Штампувальник 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Штампувальник 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Штампувальник 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Штампувальник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Штампувальник 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Штампувальник 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Штампувальник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Штампувальник 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Штампувальник 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Штампувальник 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Башмаки для газових балонів - вирубання та маркування заготовок.

5.2. Бушони - вирубання та штампування.

5.3. 3Вали колінчасті та розподільні з діаметром до 100 мм довжиною до 1500 мм - обрізання заливу.

5.4. Гайки, болти, заклепки, планки, прокладки - вирубання, штампування.

5.5. 5Гачки рибальські, шпильки канцелярські - згинання радіусу, кільця.

5.6. Голки без'язикові - згинання гачка (щербинки).

5.7. Голки мішкові - штампування.

5.8. Деталі для металевої тари з листової сталі - штампування.

5.9. Деталі накладного замка з листового металу - вирубання, згинання, штампування.

5.10. Деталі радіокомпонентів: прокладки, шайби, планки, гайки, пелюстки - штампування.

5.11. Диски - висікання зі штаби, просікання пазів та отворів.

5.12. Дуги браслетів - відрубання.

5.13. Дульця виробів - правка.

5.14. Жеребейки - вирубання, згинання.

5.15. Заготовки кабельних підвісок - обрубання кутів.

5.16. Заготовки різні - вирубання фігурних кутиків під наступне згинання.

5.17. Замки кабельних підвісок - вирубання, згинання.

5.18. Іграшки металеві - вирубання, згинання, штампування деталей.

5.19. Кільця корпусні (обідки), важілі, собачки, шайби, прокладки, заготовки платин та мостів годинників - вирубання.

5.20. Ключі гайкові - вирубання, штампування зіва.

5.21. Коліна вентиляції - вирубання заготовок.

5.22. Ковпачки, кришки різні, труби - штампування.

5.23. Корпуси стального посуду - вирубання заготовок.

5.24. Кронштейни - згинання.

5.25. Кутики, вушка - згинання.

5.26. Набори столові алюмінієві та з корозійностійкої сталі - вирубання, формування та штампування.

5.27. Ободи коліс легкових автомобілів - обтискання.

5.28. Перегородки бензобаків - штампування.

5.29. Петлі - вирубання заготовок.

5.30. Підвіски кабельні - згинання лапок.

5.31. Підвіски, хомути, скоби, планки - штампування на комбінованих штампах.

5.32. Піддони та щитки газових плит - штампування.

5.33. Планки для фільтрів - штампування.

5.34. Планки, кутики - проколювання отворів, обрубування кутиків на однопуансонних штампах з установленням деталей за упором.

5.35. Пластини та прокладки різні - штампування.

5.36. Прокладки гумові для труб вентиляції - штампування контуру з одночасним проколюванням отворів.

5.37. Прокладки рейкові - штампування (прошивання) отворів.

5.38. Поковки плоскогубців, круглогубців, гострозубців - обрізання, заливання.

5.39. Рейки вузької та широкої колії - прошивання отворів.

5.40. Ручки газових балонів - згинання.

5.41. Ручки до посуди стальні - вирубання, згинання.

5.42. Сегменти статорів, роторів, якорів для електричних машин - штампування.

5.43. Сітки повітрофільтрів - гофрування.

5.44. Скоби, диски, косинки, прокладки для металорізальних верстатів - штампування, вирубання, згинання.

5.45. Трубки вил - пробивання отворів.

5.46. Хрестовини вентиляторів - проколювання отворів.

5.47. Шайби, сегменти, підкладки, накладки та інші деталі ювелірних виробів та з гетинаксу і текстоліту - штампування, пробивання, вирубання.

5.48. Шарніри - вирубання, згинання.

5.49. Штаби - пробивання овальних отворів.