Інструкція для посади "Котельник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Котельник 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні відомості про будову та принцип дії котлів та ємностей, які працюють під тиском;
      - марки матеріалів та труб, які застосовують в котлобудуванні;
      - прийоми складання, перевірки та правки деталей та вузлів котельного устаткування;
      - технічні вимоги до складання вузлів та виробів;
      - будову устаткування, яке обслуговує, та робочого інструменту;
      - способи з'єднання деталей під клепання та зварювання;
      - способи клепання під обтискання та потайними заклепками;
      - механічні властивості металів під час вальцювання та гнуття в холодному та гарячому стані;
      - припуски для гарячого та холодного вальцювання;
      - призначення та умови застосування пристроїв та інструменту для вальцювання, правки, згинання та свердління, технологічну послідовність правки;
      - правила розмічання листового металу;
      - основні відомості про допуски та посадки, квалітети та параметри шорсткості (класи точності та чистоти оброблення);
      - види та властивості набивально-ущільнювальних та прокладних матеріалів;
      - прийоми слюсарного оброблення деталей;
      - правила та прийоми стропування котельного устаткування під час такелажних робіт.

1.4. Котельник 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Котельник 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Котельник 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Котельник 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує слюсарне оброблення простих деталей.

2.2. Готує набивально-ущільнювальні матеріали, просочує їх, промазує тощо для деталей та вузлів котельного устаткування.

2.3. Розбирає та складає прості вузли котельного устаткування, зачищає поверхні деталей під лудіння та паяння, заправляє робочий інструмент.

2.4. Нагріває заклепки та подає їх для клепання.

2.5. Бере участь в роботах з переміщення вузлів контрольного устаткування.

2.6. Виконує більш складні роботи з ремонту та оброблення вузлів та деталей котельних агрегатів під керівництвом котельника вищої кваліфікації.

2.7. Виконує прості слюсарні роботи з виготовлення деталей котельного устаткування.

2.8. Виготовляє прості деталі котельного устаткування з сортового листового металу із застосуванням спеціальних шаблонів та пристроїв.

2.9. Свердлить та розгортає отвори переносним механізованим інструментом.

2.10. Виконує гаряче та холодне клепання на клепальних верстатах, пресах, пневматичними молотками або вручну швів наливних посудин та апаратів, які призначені для роботи під тиском до 300 кПа (3 атм.).

2.11. З'єднує деталі та вузли паянням, болтами та холодним клепанням.

2.12. Вальцює, править та гне на різних вальцях та пресах деталі з листового металу товщиною до 10 мм в холодному стані та до 20 мм - в гарячому стані.

2.13. Вальцює краї з послідовним виправлянням за лінійкою та шаблоном.

2.14. Править вручну на плиті в холодному та гарячому стані нескладні деталі та вироби з прокатного та іншого металу за шаблоном, косинцем та за лінійкою з допустимим зазором понад 1 до 2 мм на довжині 1 м.

2.15. Прихвачує зварюванням нескладні вузли з вуглецевої сталі під час складання.

2.16. Ріже котельні труби з обробленням їх торців та зніманням задирок.

2.17. Установлює просту котельну апаратуру.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Котельник 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Котельник 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Котельник 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Котельник 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Котельник 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Котельник 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Котельник 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Котельник 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Котельник 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Котельник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Котельник 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Котельник 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Котельник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Котельник 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Котельник 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Котельник 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Вагонетки шахтні - клепання ден.

5.2. Заглушки та фланці - підбирання прокладок, установлення.

5.3. Заклепки - відрубання.

5.4. Зольники, колони, крани, рами, труби - клепання ручне або пневматичне.

5.5. Камери екрану, пароперегрівачі та економайзери - установлення люків та отворів.

5.6. Кільця з квадратного або кутового металу - гнуття з доводкою вручну.

5.7. Кронштейни прості та підвісні - виготовлення.

5.8. Листи димових камер - гнуття на вальцях.

5.9. Піддони - гнуття листів.

5.10. Трапи трубчасті - виготовлення та установлення.

5.11. Труби економайзерів - складання плавників з трубами під зварювання.

5.12. Циліндри з листового металу діаметром до 1500 мм - гнуття з правкою.

5.13. Щити повітряної ізоляції - виготовлення та складання.