Інструкція для посади "Котельник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Котельник 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією котельника 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та принцип роботи котлів, вальців та пресів різних типів;
      - процес складання вузлів котельного устаткування середньої складності;
      - послідовність та способи складання та закріплення складених та установлених деталей, вузлів та виробів;
      - стандартні розміри заклепок;
      - способи випробування швів;
      - допуски для отворів під заклепки при герметичному шві;
      - пристрої, які застосовуються під час складання вузлів та клепанні в важкодоступних місцях;
      - способи регулювання вальців залежно від товщини листового металу, радіуса згинання та марки сталі;
      - прийоми згинання та вальцювання деталей в гарячому та холодному стані;
      - режим плавлення;
      - основні відомості про конструкцію водотрубних та вогнетрубних котлів;
      - призначення та розташування-арматури в котлах;
      - правила згинання котельних труб та овальність, яка допускається;
      - прийоми установлення та оброблення котельних труб;
      - фізичні та механічні властивості металу, які виявляються під час згинання та витягування;
      - будову універсальних та спеціальних пристроїв та середньої складності контрольно-вимірювальних інструментів;
      - основи знань з електротехніки у межах роботи, яку виконує;
      - допуски та посадки, квалітети та параметри шорсткості (класи точності та чистоти оброблення).

1.4. Котельник 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Котельник 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Котельник 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Котельник 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виготовляє, ремонтує та складає вузли та деталі котельного устаткування середньої складності з листового та сортового металу за кресленнями та ескізами з розмічанням та підгонкою окремих частин під клепання та зварювання.

2.2. Виконує гаряче та холодне клепання герметичних швів на клепальних верстатах, пресах, вручну, пневматичними молотками, а також на клепальних скобах відповідальних ємностей та апаратів, які призначені для роботи під тиском понад 300 до 800 кПа (понад 3 до 8 атм.) в котлобудуванні.

2.3. Клепає складні та відповідальні деталі заклепками з кольорових металів.

2.4. Відрубує краї швів з пригонкою за шаблоном.

2.5. Паяє різними припоями.

2.6. Вальцює, править та гне на різних вальцях та пресах деталі з листового металу товщиною понад 10 до 20 мм в холодному стані та понад 20 до 30 мм - в гарячому стані.

2.7. Гне краї на вальцях, пресах та вручну.

2.8. Гне циліндричні та конічні обичайки з листового металу.

2.9. Підводить краї на пресах та вручну, править обичайки за шаблонами та лінійкою.

2.10. Гне та відбортовує вироби складної конфігурації з листової сталі за шаблонами та кресленнями, які призначені для котлобудування.

2.11. Гне котельні труби в різних площинах на трубозгинальних верстатах.

2.12. Калібрує труби по внутрішньому та зовнішньому діаметрах.

2.13. Регулює вальці та згинальні преси.

2.14. Править вручну в холодному та гарячому стані штамповані деталі середньої складності з листа та профільного металу на плиті за контрольною лінійкою та за допустимим зазором до 1 мм на довжині 1 м.

2.15. Править трубопроводи водяної, масляної та паливної систем та усуває вм'ятини.

2.16. Готує котел до гідравлічного випробування.

2.17. Розмічає деталі за кресленнями з застосуванням лінійки, косинців, циркулів, шаблонів, лекал та необхідного контрольно-вимірювального інструменту.

2.18. Прихвачує зварюванням вузли середньої складності з вуглецевої та легованої сталі в процесі складання.

2.19. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.20. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Котельник 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Котельник 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Котельник 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Котельник 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Котельник 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Котельник 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Котельник 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Котельник 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Котельник 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Котельник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Котельник 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Котельник 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Котельник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Котельник 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Котельник 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Котельник 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Барабани зварні з листів - правка та вальцювання в гарячому та холодному стані.

5.2. Вироби з щільними швами під пробний тиск - клепання ручне або пневматичне.

5.3. Двері металеві для шахтної вентиляції, фідерних кабін - виготовлення.

5.4. Деталі паровозів (колошники, колошникові балки, дверцята та кулачки дверцят димових коробок) - заміна.

5.5. Дена сферичні зварні з горловиною діаметром до 500 мм - правка.

5.6. Колектори - нарізання канавок в трубних отворах.

5.7. Котли парові суцільнозварні малої потужності з вуглецевої сталі - складання елементів.

5.8. Мірники, відстійники, збірники - складання, накладання латок.

5.9. Патрубки конічні з великими кутами - згинання.

5.10. Скипи та воронки доменних печей - ремонт.

5.11. Труби водогрійні до трьох згинів - перевірка, правка, доведення за шаблоном та прокатка кулькою після гідравлічної перевірки.

5.12. Труби димові - виготовлення та установлення.

5.13. Циліндри з листового металу діаметром понад 1500 мм - згинання та правка.

5.14. Цистерни та резервуари для пального - складання під зварювання.