Інструкція для посади "Правильник ручним способом 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Правильник ручним способом 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією правильника ручним способом 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - особливості технології правки великогабаритних деталей та вузлів на плиті та правильному устаткуванні;
      - конструкцію пристроїв, які застосовуються, оснастки та контрольно-вимірювальних приладів та інструменту;
      - основи технології металів, допуски та посадки;
      - призначення виробів, які виготовляє, та умови їх роботи.

1.4. Правильник ручним способом 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Правильник ручним способом 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Правильник ручним способом 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Правильник ручним способом 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Править ручним способом на плиті, правильному устаткуванні або за шаблонами стапелі особливо відповідальних, великогабаритних та експериментальних деталей та вузлів з жароміцних сталей, титанових та магнієвих сплавів в нагрітому та холодному стані.

2.2. Править та контролює особливо складні металеві зварні конструкції.

2.3. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.4. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Правильник ручним способом 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Правильник ручним способом 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Правильник ручним способом 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Правильник ручним способом 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Правильник ручним способом 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Правильник ручним способом 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Правильник ручним способом 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Правильник ручним способом 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Правильник ручним способом 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Правильник ручним способом 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Правильник ручним способом 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Правильник ручним способом 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Правильник ручним способом 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Правильник ручним способом 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Правильник ручним способом 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Правильник ручним способом 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Каркаси фюзеляжу, крил - правка після термооброблення.

5.2. Панелі крила з набором нервюр габариту 3-3,5 м та товщиною 1,5-8 мм - правка після зварювання.

5.3. Панелі крила з набором стрингерів габариту 1,5-3 м та товщиною 1,5-4 мм - правка після зварювання.

5.4. Профілі, жолоби різної товщини - правка після термооброблення.