Інструкція для посади "Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту устаткування подавання палива 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - детальну будову основного й допоміжного устаткування, що ремонтується, вантажопідйомних машин і механізмів;
      - правила проведення робіт з регулювання і центрування відремонтованого устаткування;
      - основні дефекти устаткування і методи їх усунення;
      - правила вальцювання труб;
      - технічні умови на ремонт, складання і виготовлення вузлів і елементів устаткування подавання палива;
      - будову підшипників ковзання і кочення;
      - розмічання складних вузлів і деталей металоконструкцій;
      - правила центрування, статичного і динамічного балансування коліс;
      - умови бракування деталей і способи виправлення браку;
      - конструктивні особливості спеціального інструменту, пристроїв і устаткування;
      - правила випробовування посудин і трубопроводів;
      - систему допусків і посадок, квалітетів і параметрів шорсткості;
      - основні положення планово-запобіжного ремонту;
      - порядок організації роботи ланки;
      - основи механіки, електротехніки, матеріалознавства.

1.4. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює розбирання, ремонт, складання, регулювання і випробовування вузлів і механізмів основного і допоміжного устаткування подавання палива, вантажопідйомних машин і механізмів середньої складності із застосуванням складного пневматичного і електрифікованого інструменту, спеціальних пристроїв, устаткування і засобів вимірювань.

2.2. Виготовляє різні установочні і розмічальні шаблони, пристрої для ремонту і монтажу, проводить гідравлічне випробовування трубопроводів, посудин.

2.3. Здійснює слюсарну обробку деталей за 7 - 10 квалітетами (2 - 3 класами точності) з підгонкою і доводкою, гарячу посадку на вал і запресування в корпус деталей.

2.4. Прокладає за схемою, кресленням трубопровідні лінії по приміщеннях подавання палива і поза ними.

2.5. Визначає ступінь спрацювання, дефекти деталі, стан придатності її до подальшої роботи, налагоджує складні ремонтні пристрої.

2.6. Виконує такелажні роботи з вертикального і горизонтального переміщення вузлів і деталей за допомогою вантажопідйомних механізмів і спеціальних пристроїв.

2.7. Проводить випробовування такелажного устаткування і оснащення.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Дробарки - ремонт із заміною і підгонкою спрацьованих деталей, заміна броні, бил.

5.2. Деталі - припилювання, шабрування поверхонь.

5.3. Димососи, насоси відцентрові, вентилятори - ремонт і складання.

5.4. Електротельфери, талі, кран-укосини - зняття з монорельса і установлення, ремонт із заміною спрацьованих деталей і вузлів.

5.5. Колеса зубчасті дробарки, редуктора, лебідки - центрування.

5.6. Колодки гальмові - заміна.

5.7. Кран-балки, кран-укосини, електролебідки - ремонт механізмів і елементів металоконструкцій.

5.8. Підшипники кулькові, роликові - обробляння посадочних місць.

5.9. Пробооброблювальні машини - ремонт.

5.10. Ротори вагоноперекидачів - розбирання, ремонт, складання, регулювання.

5.11. Стрічки гальмові - заміна, регулювання.

5.12. Стрічки конвеєрні - заміна дефектної дільниці.

5.13. Устаткування мазутного господарства - ремонт.