Інструкція для посади "Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту парогазотурбінного устаткування 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технічні умови на розбирання, ремонт, складання, випробовування: регулювання, виготовлення особливо складних деталей і вузлів парогазотурбінного устаткування: призначення, принцип дії, детальну будову МВК;
      - технічні умови на розбирання, ремонт, складання іонітних фільтрів, МВК;
      - правила випробовування іонітних фільтрів, МВК;
      - правила, прийоми статичного й динамічного балансування роторів;
      - основні вимоги правил Держнаглядохоронпраці до посудин і трубопроводів, що працюють під тиском;
      - норми спрацювання окремих елементів і деталей турбоагрегату;
      - вимоги до фланцевих з'єднань, ущільнюючих поверхонь в арматурі, до трубопроводів, що працюють під тиском, до складних вантажопідйомних машин і механізмів, вантажозахватних пристроїв;
      - особливості складання, центрування зубчатих передач;
      - заходи щодо запобігання передчасному спрацюванню елементів і деталей турбоагрегату;
      - правила проведення такелажних робіт у цеху;
      - порядок організації і роботи бригади;
      - нормування.

1.4. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює розбирання, ремонт, реконструкцію, складання, регулювання, випробовування і налагодження складних вузлів, деталей і механізмів основного і допоміжного устаткування: парових і газових турбін, парових машин, компресорів, насосів, підігрівачів, маслоохолоджувачів трубопроводів високого та надвисокого тиску, теплообмінних апаратів.

2.2. Проводить відновний ремонт арматури різних параметрів, а також ремонт, відновлення, складання складних вузлів вантажопідйомних машин і механізмів, регулювання, випробовування після ремонту, налагодження, здавання в експлуатацію.

2.3. Здійснює слюсарну обробку деталей за 6 - 7 квалітетами (1 - 2 класами точності) з підгонкою і доводкою.

2.4. Виявляє дефекти, визначає причини і ступінь спрацювання окремих вузлів і деталей устаткування, арматури, визначає придатність деталей до подальшої роботи, можливість їх відновлення; проводить газове різання і зварювання листового та профільного металу нескладної конфігурації.

2.5. Робить розмітку деталей особливо складних.

2.6. Перевіряє в роботі основне і допоміжне устаткування після ремонту, здає його в експлуатацію.

2.7. Виконує такелажні роботи з горизонтального й вертикального переміщення а також складання, розбирання і установлення особливо складних і відповідальних вузлів і механізмів парогазотурбінного устаткування.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Імпульсні запобіжні клапани - ремонт і настроювання.

5.2. Клапани стопорні, регулювальні - розбирання, ревізія, складання.

5.3. Насоси головні масляні - розбирання, ремонт, складання.

5.4. Насоси осьові, багатоступеневі, у тому числі живильні електронасоси і осьові вертикальні циркуляційні насоси - розбирання, ремонт, складання, випробовування під навантаженням.

5.5. Поршні компресорів низького й високого тиску - установлення в циліндр, з'єднання з крейцкопфом і закріплення.

5.6. Регулятори частоти обертання - ревізія і ремонт гідромеханічної частини.

5.7. Система регулювання - ремонт і налагодження вузлів.

5.8. Сервомотор частини високого тиску з відсічним золотником і зворотним зв'язком - розбирання, ревізія, ремонт і складання.

5.9. Теплообмінники різної конструкції, у тому числі підігрівачі високого тиску і деаератори - заміна трубної системи, гідравлічне випробовування.

5.10. Фільтри - виявлення дефектів, ремонт і регулювання дренажних систем.

5.11. Ущільнення діафрагмові і надбандажні - перевірка, підгонка і установлення мінімальних зазорів.