Інструкція для посади "Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрослюсаря з ремонту устаткування розподільних пристроїв 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принципові схеми первинної комутації і умовні позначення електроустаткування, прийняті в схемах;
      - конструктивну будову розподільних пристроїв електростанцій і підстанцій, принцип роботи основного і допоміжного устаткування розподільних пристроїв середньої складності напругою до 35 кВ;
      - масло- і вакуумапаратуру;
      - ознаки пошкодження вводів і способи усунення пошкоджень;
      - конструкцію і принцип роботи сухих і масляних двообмоткових силових трансформаторів потужністю до 10000 кВА напругою до 35 кВ;
      - правила проведення робіт із застосуванням розчинників і емалей, глетогліцеринових замазок;
      - норми випробувальних напруг вводів напругою до 35 кВ;
      - прийоми верхолазних робіт під час ремонту і профілактики устаткування і з'єднувальних шин відкритих розподільних пристроїв;
      - будову і принцип роботи технологічних установок дегазації масла, вакуумних насосів, газового захисту;
      - елементарні знання з електротехніки.

1.4. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розбирає, ремонтує і складає електроустаткування закритих розподільних пристроїв напругою до 35 кВ і устаткування відкритих розподільних пристроїв напругою 35 кВ включно.

2.2. Здійснює капітальний ремонт без зміни обмоток, технічний огляд трансформаторів загального призначення з пристроєм ПБЗ (перемикання без збудження) потужністю до 10000 кВА напругою до 35 кВ і капітальний ремонт зі зміною обмоток трансформаторів з пристроєм ПБЗ напругою до 10 кВ.

2.3. Розбирає, складає, армує, випробовує на герметичність вводи напругою до 35 кВ, лудить і паяє наконечники, працює з паяльною лампою.

2.4. Виконує слюсарну обробку деталей за 11 - 12 квалітетами (4 - 5 класами точності).

2.5. Виконує ремонт, просочення, вакуумсушіння бакелітових виробів.

2.6. Читає прості ескізи й схеми нескладних деталей і вузлів.

2.7. Підбирає струмоведучі штирі за струмом і фарфоровим ізолятором.

2.8. Працює на технологічних установках дегазації масла, відновлення цеоліту, з осушення масла цеолітами (другою особою), обслуговує вакуумні насоси та компресори.

2.9. Виконує такелажні роботи за допомогою простих засобів механізації.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Армування фарфорових вводів напругою до 35 кВ - усунення течі шляхом переармування глетогліцериновою замазкою.

5.2. Вводи високовольтних трансформаторів ТДН-10000/35, розширювачі на трансформаторах напругою 35 кВ - зняття і установлення.

5.3. Вводи - ремонт з перезаливанням мастики.

5.4. Вимикачі 10 кВ - капітальний ремонт.

5.5. Вимикачі масляні типу ВМП-10, ВМГ-133 - ремонт контактної системи.

5.6. Відводи і місця паяння трансформатора ТД-10000/35 - переізолювання лакотканиною і кабельним папером.

5.7. Компенсатори, повітрозбірники - розбирання, від'єднання вузлів і деталей.

5.8. Компресори - ремонт.

5.9. Обмотки трансформатора типу ТМ-6300/35 - опресування.

5.10. Роз'єднувачі під напругу 10, 35 кВ - ремонт всіх типів.

5.11. Реле газові трансформаторів - зняття і установлення.

5.12. Реактори РБ-10-220-8 - перевірка опору ізоляції.

5.13. Трансформатори силові ТД-10000/10 - участь у капітальному ремонті зі зміною обмоток.

5.14. Трансформатори силові - участь у дегазації масла.

5.15. Фільтри термосифонні - зняття, перезарядка і установлення.