Інструкція для посади "Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - загальні поняття про призначення релейного захисту;
      - про кола захисту, автоматики, керування та їх призначення;
      - правила виконання нескладних робіт з ремонту і обслуговування простої апаратури релейного захисту і автоматики;
      - загальні знання про матеріали, що застосовуються для ремонту апаратури, правила поводження з олійними фарбами і розчинниками: призначення основного слюсарного й монтерського інструменту та прийоми робіт з ним;
      - найменування і призначення простої перевірної та вимірювальної апаратури і пристроїв, що застосовуються для ремонту апаратури і засобів вимірювань;
      - перевірку кіл вторинної комутації.

1.4. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює розбирання і складання реле простих електричних засобів вимірювань і апаратури постійного і змінного струму, механічної частини простих реле і засобів вимірювань.

2.2. Промиває і чистить вузли та деталі засобів вимірювань і апаратури, чистить контакти і контактні поверхні.

2.3. Виконує прості слюсарні операції з обробки деталей з обпилюванням під розмір.

2.4. Маркує і здійснює просте пофарбування поверхонь, антикорозійне змащування деталей.

2.5. Упаковує електровимірювальні прилади і апаратуру для перевезення.

2.6. Ремонтує і здійснює технічне обслуговування простої апаратури релейного захисту і автоматики, установлює на стендах засоби вимірювання і підключає їх для перевірки під керівництвом електромонтера вищої кваліфікації.

2.7. Виконує монтаж контрольних кабелів і вторинної комутації на панелях і в шафах.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Апаратура і прилади - вирізання за розміром стекол, вставляння, укріплення і промазування.

5.2. Бірки маркування - заміна.

5.3. Кабелі - розкладання, звільнення від обплетення, зачищення, лудіння і паяння кінців.

5.4. Коробки затискачів - складання зі зміною затискачів.

5.5. Кола електричні - перевірка наявності напруги за допомогою вольтметра.

5.6. Лампи сигнальні і освітлювальні - заміна.

5.7. Наконечники для проводів - лудіння і паяння.

5.8. Прокладки, скоби, шайби - виготовлення.

5.9. Панелі - закладання отворів, установлення лампи, рубильника або реле.

5.10. Стенди - установлення приладів або реле з підімкненням їх для перевірки і регулювання.

5.11. Шнури, штепселі, кнопки, мікрофонні трубки - ремонт.